Nasi naukowcy i ich międzynarodowe projekty

W ostatnim czasie rektor Politechniki Gdańskiej podpisał 6 umów dotyczących realizacji projektów badawczych w ramach prestiżowych, międzynarodowych programów, takich jak: HORYZONT 2020, COST, program naukowy NATO, 7 Program Ramowy Unii Europejskiej, czy też Polsko-Niemiecki Program na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Wszystkie prace naukowcy PG będą prowadzić w konsorcjach.

 

Dr inż. Łukasz Kulas z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki jest kierownikiem projektu, realizowanego w ramach HORYZONT 2020, zatytułowanego „Europejska inicjatywa umożliwiająca walidację wysoce zautomatyzowanych, bezpiecznych systemów” (ENABLE-S3). Kolejnym projektem finansowanym z programu HORYZONT 2020 kieruje dr Maciej Bobrowski z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Mowa o przedsięwzięciu pt. „Materiały oparte o nanocząstki magnetyczne do zastosowań w urządzeniach termoelektrycznych” (MAGENTA), w którym nasza uczelnia jest partnerem.

RECORDIS to akronim projektu dotyczącego „Usług niezawodnego dostarczania informacji w sieciach teleinformatycznych w obliczu awarii masowych”, wynikających z klęsk żywiołowych. PG jest koordynatorem projektu, który realizowany jest z programu COST. Zespołem naukowców kieruje dr hab. inż. Jacek Rak z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

Na tym samym wydziale trwają prace nad „Ultraczułymi opto-elektrochemicznymi metodami wykrywania płynnych materiałów wybuchowych oraz produktów do ich produkcji” (DiaX-plode). PG pełni rolę partnera, a zespołem z naszej uczelni kieruje dr hab. inż. Robert Bogdanowicz. Badania finansowane są z programu naukowego NATO.

Dr hab. inż. Adam Macierzanka z Wydziału Chemicznego jest kierownikiem zespołu PG w projekcie „Zastosowanie Spektrometrii Mas w Identyfikacji Profilu Białkowego Produktów Spożywczych w Celu Ochrony Praw Producenta i Konsumenta” (FOODINTEGRITY). Prace, w których PG występuje w roli partnera, finansowane są z 7 Programu ramowego UE.

PG jest partnerem również w projekcie o akronimie COALA, realizowanym w ramach Polsko-Niemieckiego Programu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Zespołem pracującym nad „Algorytmem sterowania i sterownikiem do podnoszenia sprawności hybrydowych systemów zasilania opartych na ogniwach paliwowych z elektrolitem polimerowym w różnych zastosowaniach” kieruje prof. dr hab. inż. Darowicki Kazimierz z Wydziału Chemicznego.

Wszystkie projekty są dla naukowców PG okazją do prowadzenia prac badawczych w międzynarodowym środowisku naukowym.