Nasi studenci „Najlepsi z najlepszych!”

Międzywydziałowe Koło Naukowe SimLE, Koło Studentów Biotechnologii Wydziału Chemicznego i studenci wywodzący się z zespołu PGRacing Team znaleźli się wśród beneficjentów projektu „Najlepsi z najlepszych! 4.0”. Otrzymają w sumie prawie 544 tys. zł na realizację swoich projektów: udział w zawodach inżynierskich w USA i program astrobiologiczny Stardust.

 

Uczestnicy projektu „Rozwój potencjału naukowego studentów Politechniki Gdańskiej oraz start w zawodach inżynierskich Formula SAE Michigan 2020”, wywodzący się z zespołu PGRacing Team, które działa w ramach Koła Naukowego Mechanik, otrzymają  wsparcie w wysokości ponad 318,9 tys. zł. Celem projektu jest m.in. wyjazd na międzynarodowe zawody inżynierskie w USA oraz udział w konferencjach z zakresu inżynierii mechanicznej i materiałowej.

– Formula Student to ogólnoświatowa seria zawodów dla zespołów uczelnianych. Każda z prezentowanych tam konstrukcji jest na wstępie oceniana pod kątem zgodności z regulaminem, co zapewnić ma bezpieczeństwo na torze. Następnie zespoły (oraz ich pojazdy) biorą udział w szeregu konkurencji, które sprawdzają nie tylko zwrotność, szybkość wytrzymałość bolidów, ale również umiejętność zarządzania finansami i organizacją zespołu oraz inżynierskie podejście w temacie projektowania – mówi Adrian Pluto-Prondziński z zespołu PGRacing Team.

W ciągu pięciu lat działalności członkowie PGRacing Team zaprojektowali i wykonali cztery generacje bolidów, które z powodzeniem prezentowali na międzynarodowych zawodach. Opiekunem projektu jest mgr inż. Adam Dąbrowski, natomiast opiekunem KN Mechanik jest dr inż. Bogdan Ściborski z Wydziału Mechanicznego.

Na realizację programu astrobiologicznego „Stardust – Mikrobiologiczne badania stratosfery” studenci Międzywydziałowego Koła Naukowego SimLE oraz Koła Studentów Biotechnologii otrzymają 225 tys. zł. 

Program Stardust został zapoczątkowany w 2016 r. Od tego czasu członkowie SimLE zrealizowali trzy udane misje z udziałem balonów stratosferycznych, w tym jedną związaną z poszukiwaniem bakterii w stratosferze. Próbki zostały przebadane i sklasyfikowane przez Koło Studentów Biotechnologii.

– Aż 26 procent zebranego przez nas materiału genetycznego pochodziło wówczas od nieopisanych jeszcze gatunków bakterii! W ramach finansowania z programu „Najlepsi z najlepszych! 4.0” chcemy powtórzyć misję stratosferyczną, aby potwierdzić wyniki, które uzyskaliśmy wcześniej – mówi Dominika Tomaszewska z SimLE. – Jako SimLE dbamy o techniczną stronę projektu, w tym przygotowanie gondoli do lotu do stratosfery, natomiast koledzy z Koła Studentów Biotechnologii zajmują się badaniami próbek zebranych podczas misji oraz interpretacją uzyskanych wyników.

W ramach programu „Najlepsi z najlepszych! 4.0”, dziewięcioro studentów otrzymało dofinansowanie, które w dużej mierze ma umożliwić członkom projektu przedstawianie swoich dokonań szerszej publiczności na międzynarodowych konferencjach oraz konkursach. Z uzyskanej puli pieniędzy studenci będą mieli także możliwość szkolić się w wybranym przez siebie zakresie.

SimLE zrealizowało lub realizuje także inne projekty techniczne, jak: SimBa (budowa aktywnie sterowanych rakiet niskiego pułapu), Seafarer (budowa autonomicznego jachtu żaglowego), Skyhawk (budowa symulatora samolotu Cessna 172N). Opiekunem SimLE jest Krzysztof Malicki, prezes spółki celowej PG EXCENTO, która realizuje program e-Pionier i wspiera działalność koła. Więcej informacji na temat działalności SimLE można znaleźć [tutaj].

Koło Studentów Biotechnologii działa od 2000 roku przy Katedrze Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii Wydziału Chemicznego. Podstawą aktywności koła jest działalność proedukacyjna, mająca na celu zwiększenie poziomu świadomości społecznej, na temat studiowanej przez członków Koła dziedziny nauki – biotechnologii. Opiekunem Koła Studentów Biotechnologii jest dr hab. Beata Krawczyk, prof. uczelni.

Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” wspiera wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności poprzez udział w konkursach, zawodach  i konferencjach na arenie międzynarodowej.  W obecnej edycji programu minister nauki i szkolnictwa wyższego zatwierdził do finansowania na łączną kwotę ponad 16,1 mln zł 117 ze 167 zgłoszonych projektów. Lista projektów rekomendowanych do finansowania w ramach projektu „Najlepsi z najlepszych! 4.0” znajduje się [tutaj].
 

Czytaj także:

Czerwona Róża 2019. Nasze koło naukowe ponownie najlepsze