Nasz człowiek w Polskiej Agencji Kosmicznej

Prof. Marek Moszyński z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej wygrał konkurs na stanowisko wiceprezesa Polskiej Agencji Kosmicznej do spraw nauki.

 

Wiceprezes POLSA ds. nauki odpowiadać będzie przede wszystkim za bieżąca działalność Agencji w kontekście wykorzystywania wyników badań naukowych, prowadzonych w dziedzinie użytkowania przestrzeni kosmicznej, w gospodarce i nauce. Będzie również wspierał realizację narodowego programu kosmicznego, a także kreował i koordynował politykę edukacyjną Agencji. W jego gestii leży również prowadzenie współpracy międzynarodowej.

Prof. Marek Moszyński jest prodziekanem ds. współpracy i promocji WETI PG, kierownikiem Katedry Systemów Geoinformatycznych. Jedną ze specjalności naukowych rozwijanych w katedrze prof. Moszyńskiego jest obserwacja Ziemi z wykorzystaniem danych z systemów satelitarnych do celów naukowo-badawczych. Prof. Moszyński jest również przewodniczącym komisji ds. współpracy i innowacji Senatu Politechniki Gdańskiej. Pracę na uczelni rozpoczął  w 1988 roku, jako asystent stażysta i nieprzerwalnie związany jest ze swoim macierzystym wydziałem. Obecnie jest profesorem nadzwyczajnym.

Polska Agencja Kosmiczna powołana została ustawą z 26 września 2014 r. Jej zadaniem jest koordynacja działań polskiego sektora kosmicznego, rozproszonego obecnie między różne instytucje. POLSA będzie również tworzyć własne laboratoria oraz stymulować współpracę świata nauki z przemysłem i biznesem. Siedziba POLSA znajduje się w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, jej otwarcie nastąpiło 11 lipca 2015 r. Powstają również filie Agencji w Warszawie i Rzeszowie.

Galeria zdjęć