Nasz wspólny cel - podnoszenie prestiżu i rozpoznawalności Politechniki Gdańskiej

- Nasza Alma Mater spełnia z naddatkiem warunki brzegowe niezbędne do startu w konkursie o status uniwersytetu badawczego. Osiągnęliśmy wprawdzie dużo, ale jesteśmy świadomi naszych słabości. Najbliższe trzy lata musimy wykorzystać na to, by poprawić wszystko, co stanowi przeszkodę w dalszym rozwoju - mówił rektor prof. Jacek Namieśnik podczas uroczystego, otwartego posiedzenia Senatu PG, zachęcając pracowników do zwiększania efektywności i produktywności działalności naukowej i wdrożeniowej. W trakcie uroczystości wręczono Nagrody Rektora, jakie pracownicy naszej uczelni otrzymali w ciągu mijającego roku kalendarzowego, Medale za Zasługi dla PG, a także Medale Komisji Edukacji Narodowej.

 

Prof. Jacek Namieśnik znaczną część swojego przemówienia poświęcił najważniejszemu zagadnieniu, które ostatnio skupiało uwagę środowiska akademickiego - parametryzacji jednostek naukowych. W październiku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki oceny parametrycznej dziewięciu wydziałów PG w ramach różnych grup wspólnej oceny (GWO). Dwa wydziały otrzymały kategorię A+, pięć wydziałów - kategorię A i tylko dwa wydziały - kategorię B.

-  Kategorie przyznane wydziałom przekładają się na wartość liczbową parametru Yi, czyli średnią kategorię wydziałów, która na Politechnice Gdańskiej wynosi Yi = 1,04 i jest najwyższa w grupie uczelni technicznych. Jesteśmy bardzo dumni z tego sukcesu, trudno przecenić jego znaczenie. Wysoka ocena nie tylko podnosi prestiż uczelni i potwierdza renomę naukową Politechniki Gdańskiej, ale ma także wpływ na wysokość dotacji podstawowej na działalność statutową. Liczę na to, że wnioski grantowe składane przez pracowników z wydziałów posiadających kategorię A+ lub A będą życzliwiej oceniane przez ekspertów z NCN i NCBR - powiedział prof. Jacek Namieśnik, dziękując władzom uczelni i władzom wydziałów poprzedniej kadencji. - To właśnie ich działania złożyły się na uzyskanie tak znaczącego postępu w zakresie liczby wydziałów posiadających kategorię A+ i A. Po raz pierwszy od momentu wprowadzenia kategoryzacji Politechnika Gdańska zaistniała na akademickiej mapie kraju jako uczelnia, w ramach której działają wydziały z najwyższą kategorią A+. Jest to dobry prognostyk - dodał prof. Namieśnik.

Rektor podkreślił, że uczelnia „spełnia z naddatkiem warunki brzegowe niezbędne do startu w konkursie o status uniwersytetu badawczego” i zachęcał pracowników do podejmowania działań, które mogą przyczynić się do kolejnego awansu PG.

- Osiągnęliśmy wprawdzie dużo, ale jesteśmy świadomi naszych słabości. Najbliższe trzy lata musimy wykorzystać na to, by poprawić wszystko, co stanowi przeszkodę w dalszym rozwoju. Potrzebny będzie dodatkowy wysiłek, by zwiększyć efektywność i produktywność działalności naukowej i wdrożeniowej. Konieczne jest przełamanie stereotypu o niemożności publikowania efektów pracy w czasopismach z listy JCR  (Journal of Citation Report) przez przedstawicieli niektórych dyscyplin naukowych - powiedział prof. Jacek Namieśnik. - Aby poważnie planować następny awans w rankingach i osiągnięcie wysokich pozycji w przyszłym procesie ewaluacji, nie możemy zapominać o koniecznych zmianach w strukturze organizacyjnej naszej uczelni. Myśleć o tym muszą wszyscy, którym na sercu leży dobro Politechniki. Swoją rolę do spełnienia mają wszyscy pracownicy - nie tylko ci, którzy bezpośrednio są zaangażowani w prowadzenie badań i realizację zadań dydaktycznych. Ważna jest rola pracowników technicznych i administracyjnych. Uczelnia to bardzo skomplikowany organizm i niezbędna jest współpraca na rzecz jednego celu - podnoszenia prestiżu i rozpoznawalności Politechniki Gdańskiej w skali międzynarodowej - podsumował rektor. Pełne wystąpienie rektora znaleźć można w najnowszym numerze „Pisma PG”.

W trakcie uroczystości Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, w towarzystwie rektora PG, wręczył Medale Komisji Edukacji Narodowej. Prof. Jacek Namieśnik wręczył także Medale za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej oraz Nagrody Rektora. Lista nagrodzonych znajduje się w załączniku.

Gratulacje za najlepszą monografię popularnonaukową Politechniki Gdańskiej pt. „Dolna Wisła - rzeka niewykorzystanych możliwości” odebrał prof. Romuald Szymkiewicz z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.

O oprawę artystyczną uroczystości zadbał Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej.

Galeria zdjęć z uroczystego posiedzenia Senatu Politechniki Gdańskiej jest dostępna [tutaj].

Nagranie z wydarzenia można obejrzeć na uczelnianym kanale na YouTube

Galeria zdjęć