Naukowcy PG wśród najaktywniejszych recenzentów według serwisu Publons

Serwis Publons opublikował pierwsze roczne zestawienie 1% najaktywniejszych recenzentów ze świata nauki, obejmujące okres od 1 września 2017 r. do 1 września 2018 r. Ranking został przygotowany dla każdej z 22 dyscyplin Essential Science Indicators (ESI), które są zgodne z Web of Science, najbardziej zaufanym indeksem cytowań dla badań naukowych.

 

W dyscyplinie geoscience sklasyfikowani zostali dr hab. inż. Marek Przyborski, prof. nadzw. PG, dr inż. Grzegorz Nykiel i dr inż. Jakub Szulwic z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. W dyscyplinie enviroment/ecology znaleźli się dr hab. inż. Błażej Kudłak, prof. nadzw. PG i dr hab. inż. Grzegorz Boczkaj, prof. nadzw. PG z Wydziału Chemicznego. Dodatkowo, w kategorii TOP10 poszczególnych czasopism, dr inż. Grzegorz Nykiel został sklasyfikowany na miejscu 6. oraz 7. w renomowanych czasopismach Sensors (ISSN 1424-8220) oraz Remote Sensing (ISSN 2072-4292).

Serwis Publons został założony przez Andrew Prestona i Daniela Johnstona w 2012 roku (początkowo jako Publicons), a jego głównym zadaniem było statystyczne opisywanie praktyk recenzowania w nauce w celu zachęcenia badaczy do współpracy i przyspieszenia rozwoju naukowego. Wydawnictwo Publons zostało zakupione w 2017 roku przez Clarivate Analytics, światowego lidera w dziedzinie zaufanych analiz przyspieszających tempo innowacji, właściciela Web of Science.

Serwis Publons jest dostępny za darmo dla każdego zarejestrowanego użytkownika. Umożliwia on archiwizowanie napisanych recenzji, pomaga też zostać znalezionym i zaproszonym przez edytorów do recenzowania artykułów. Niewątpliwą zaletą Publons jest możliwość jego synchronizacji z ORCID, dzięki czemu przygotowane recenzje są widoczne również w tym serwisie. Warto zaznaczyć, że zgodnie z nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, to właśnie dane z ORCID będą stanowiły źródło oceny naukowców.

Więcej informacji o rankingach można znaleźć tutaj.

Z profilami naukowymi badaczy można zapoznać się na portalu MOST Wiedzy.