Naukowcy wspólnie z przemysłem pracują nad trwałymi i tanimi nawierzchniami asfaltowymi

Politechnika Gdańska wspólnie z Politechniką Warszawską, Instytutem Badawczym Dróg i Mostów oraz spółkami Budimex S.A., Grupy LOTOS S.A. i ORLEN Asfalt Sp. z o.o. będzie rozwijać technologię pozwalającą obniżyć koszty budowy dróg i poprawić ich trwałość. Prace realizowane będą w ramach programu badawczego pt. „Optymalizacja konstrukcji asfaltowej nawierzchni drogi dzięki zastosowaniu asfaltów modyfikowanych”.  W piątek, 4 października w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej nastąpiło uroczyste przekazanie umów pomiędzy stronami.

 

 – Konsorcjum, w skład którego weszła Politechnika Gdańska to przykład wzorcowej współpracy nauki z biznesem. Co ważne, Grupa LOTOS  i spółka ORLEN Asfalt należąca do Grupy Kapitałowej ORLEN, największe firmy z branży petrochemicznej oraz Budimex, największa firma budowlana w Polsce współpracują ze sobą i wspólnie  finansują badania naukowe i rozwojowe z własnych środków. Jesteśmy dumni, że stoimy na czele grupy badawczej, którą tworzą naukowcy z tak ważnych instytucji naukowych jak Politechnika Warszawska oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów – mówi prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN, rektor Politechniki Gdańskiej.

Przedstawiciele przemysłu liczą na to, że prace prowadzone w ramach konsorcjum przyczynią się do wypracowania konkretnych rozwiązań, a przez to do rozwoju drogownictwa w kraju. Podkreślają też wagę współpracy z ośrodkami naukowymi.

– Uczelnie wyższe powinny być naturalnym wsparciem dla biznesu. Wspólnie działając mamy większe szanse na realizację swoich celów, dlatego tak cieszy nas wieloletnia współpraca Budimeksu z Politechniką Gdańską. Jest to współpraca, która odbywa się na wielu płaszczyznach: poprzez wsparcie edukacji oraz wdrażanie innowacji, czego przykładem jest ten innowacyjny, ekspercki projekt – mówi Ewelina Karp-Kręglicka, dyrektor Biura Zakupów i Jakości Budimex S.A.

– Rozwój innowacyjnych rozwiązań jest celem strategicznym Grupy LOTOS, dlatego angażujemy się w ten projekt. Stworzenie konsorcjum badawczego złożonego z 6 podmiotów to bardzo dobry przykład współpracy środowiska naukowego z przemysłem. Cieszę się, że będziemy wspólnie prowadzić prace, których celem jest opracowanie innowacyjnej nawierzchni asfaltowej z wykorzystaniem asfaltów modyfikowanych  – mówi Mateusz A. Bonca, prezes Zarządu Grupy LOTOS.

– Zaangażowaliśmy się w ten projekt jako jeden z czołowych, polskich producentów asfaltów modyfikowanych i wysokomodyfikowanych. Widzimy w nim szansę na wydłużenie trwałości budowanych w Polsce dróg. Liczymy, że realizacja projektu przyczyni się znacznie do rozwoju drogownictwa, poprawy trwałości dróg oraz optymalizacji kosztów budowy poprzez wykorzystanie produktów asfaltowych nowej generacji – dodaje Cezary Godziuk, prezes Zarządu LOTOS Asfalt.

To niezwykłe wydarzenie. Nie przypominam sobie, aby w ciągu ostatnich trzydziestu lat projekt z takimi partnerami i z taką silną reprezentacją naukową i przemysłową był realizowany dotychczas w Polsce. W tym składzie jesteśmy w stanie naprawdę wiele zrobić i liczymy na to, że nie jest to ostatnia taka realizacja.  To, co robimy dla biznesu i rynku, robimy także dla społeczeństwa. Efektem tej współpracy będą lepsze i trwalsze drogi – mówi Krzysztof  Błażejowski, dyrektor Biura Badań i Rozwoju ORLEN Asfalt Sp. z o.o.

Przedstawiciele konsorcjum naukowego podkreślają, że ta współpraca wpisuje się w społeczną odpowiedzialność uczelni wyższych i jest odpowiedzią na zmiany zachodzące w ich otoczeniu.

Taka współpraca to wymóg zmieniającego się dynamicznie otoczenia, którego siłą napędową są w tej chwili innowacyjne technologie materiałowe i mam nadzieję, że będzie to ważnym efektem współpracy. Jednym z podstawowych paradygmatów w budownictwie jest zrównoważony rozwój, jak popatrzymy na skład konsorcjum, to zrównoważenie udało się nam osiągnąć – mówi prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

– Mamy już w Polsce prawie 30-letnie doświadczenie, jeśli chodzi o modyfikację asfaltów. Przez ten czas udało się także wykształcić grupę ekspertów, w tym grupę profesorów, którzy w różnych ośrodkach zajmują się tymi zagadnieniami. Dzięki temu mogliśmy się spotkać w tym konsorcjum. Jestem przekonany, że powstaną nowe rozwiązania, zwłaszcza dotyczące długowiecznych nawierzchni asfaltowych, takich, które będą trwały przez co najmniej pięćdziesiąt lat – prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski, dyrektor naczelny Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

***

W ramach współpracy naukowcy zbadają wpływ wykorzystania asfaltów modyfikowanych i wysokomodyfikowanych polimerem, czyli tzw. asfaltów HiMA (Highly Modified Asphalt) do konstrukcji różnych warstw nawierzchni, co umożliwi zaktualizowanie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych.

– To na podstawie tej publikacji najczęściej określa się układ warstw nawierzchni drogowych i ich grubość. Obecnie jednak katalog zakłada stosowanie asfaltów niemodyfikowanych i nie wykorzystuje w pełni potencjału asfaltów modyfikowanych, a w szczególności wysokomodyfikowanych polimerem. Naszym celem będzie opracowanie i dodanie do niego nowych kart, uwzględniających użycie tych asfaltów – tłumaczy dr hab. inż. Piotr Jaskuła, prof. uczelni, z Katedry Inżynierii Drogowej i Transportowej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG.

Wyniki badań i analiz poznamy już w przyszłym roku. Zainteresowane są nimi Ministerstwo Infrastruktury oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Więcej zdjęć z uroczystości znajduje się w zakładce Fotogaleria [tutaj].

Czytaj także:

Naukawpolsce.pap.pl: Naukowcy i drogowcy testują nowy typ asfaltu

Galeria zdjęć