Naukowcy z Politechniki Gdańskiej w strukturach Polskiej Akademii Nauk

Polska Akademia Nauk ogłosiła wyniki wyborów do Komitetów Naukowych na czteroletnią kadencję 2020-2023. Wybór członków komitetów następuje w ogólnopolskim głosowaniu – tym razem po raz pierwszy prowadzonym drogą elektroniczną. 56 naukowców z Politechniki Gdańskiej reprezentuje uczelnię w strukturach Polskiej Akademii Nauk.

 

W skład Polskiej Akademii Nauk wchodzą członkowie krajowi: rzeczywiści i korespondenci oraz członkowie zagraniczni. Ośmioro naukowców z Politechniki Gdańskiej jest członkami PAN: prof. Jacek Marecki jako członek rzeczywisty oraz: prof. Lech Kobyliński, prof. Bożena Kostek; prof. Piotr Kowalik; prof. Eugeniusz Kozaczka; prof. Henryk Krawczyk; prof. Michał Mrozowski i prof. Krzysztof Wilde jako członkowie korespondenci. Prestiżowy tytuł członka Polskiej Akademii Nauk przyznawany jest dożywotnio.

Składy Komitetów PAN podlegają natomiast kadencyjności. Są one krajową reprezentacją różnych środowisk i dyscyplin naukowych. Ich członkowie wybierani są przez środowiska naukowe poszczególnych dziedzin. Poza członkami PAN zasiadają w nich naukowcy z niezwiązanych z Akademią innych instytutów badawczych oraz szkół wyższych, a także przedstawiciele instytucji i organizacji gospodarczych i społecznych.

Komitety pełnią funkcje ciał doradczych i opiniodawczych. Opracowują stanowiska i ekspertyzy naukowe dla administracji państwowej, pomagają w rozwiązywaniu określonych kwestii naukowych. Opiniują akty normatywne dotyczące nauki, jej zastosowań oraz kształcenia. Zajmują się także upowszechnianiem i wprowadzaniem wyników badań, oraz wspierają rozwój poszczególnych dyscyplin.

Prezentujemy listę  naukowców Politechniki Gdańskiej, którzy zostali wybrani do Komitetów Naukowych PAN w kadencji 2020-2023.

 

Komitet Akustyki – prof. Grażyna Grelowska; dr hab. Jacek Marszal, prof. PG; prof. Andrzej Stepnowski

Komitet Architektury i Urbanistyki – prof. Piotr Lorens; prof. Lucyna Nyka; prof. Maria Sołtysik; dr hab. Jakub Szczepański, prof. PG; prof. Antoni Taraszkiewicz

Komitet Automatyki i Robotyki – prof. Zdzisław Kowalczuk; prof. Maciej Niedźwiecki; prof. Roman Śmierzchalski

Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej – dr hab. Mariusz Kaczmarek, prof. PG; prof. Antoni Nowakowski; dr hab. Jacek Rumiński, prof. PG

Komitet Badań Morza – dr hab. Anna Styszyńska, prof. PG

Komitet Budowy Maszyn – prof. Włodzimierz Przybylski

Komitet Chemii – prof. Janusz Rachoń

Komitet Chemii Analitycznej – prof. Marek Biziuk, prof. Piotr Konieczka, prof. Agata Kot-Wasik

Komitet Elektroniki i Telekomunikacji – prof. Ryszard Katulski; prof. Józef Woźniak

Komitet Elektrotechniki – prof. Kazimierz Jakubiuk; prof. Zbigniew Lubośny; prof. Ryszard Strzelecki

Komitet Geodezji – prof. Mariusz Figurski; prof. Andrzej Stateczny

Komitet Historii Nauki i Techniki - prof. Aleksander Piwek 

Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej – prof. Bożena Kawalec-Pietrenko

Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej – prof. Krystyna Nagrodzka-Godycka; dr hab. Magdalena Rucka, prof. PG

Komitet Inżynierii Środowiska – dr hab. Magdalena Gajewska, prof. PG; prof. Hanna Obarska-Pempowiak; dr hab. Ewa Wojciechowska, prof. PG

Komitet Mechaniki – prof. Edmund Wittbrodt

Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej - dr hab. Grzegorz Blakiewicz, prof. PG; dr hab. Waldemar Jendernalik; prof. PG; dr hab. Dariusz Świsulski, prof. PG

Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu – dr hab. Agnieszka Bartoszek-Pączkowska, prof. PG

Komitet Termodynamiki i Spalania – prof. Janusz Cieśliński; prof. Dariusz Mikielewicz, dr hab. Jan Wajs, prof. PG

Poza Komitetami Naukowymi, których kadencja rozpoczęła się w styczniu tego roku, w strukturach PAN znajdują się również Komitety Problemowe, których członków powołuje Prezes Polskiej Akademii Nauk. Naukowcy z Politechniki Gdańskiej są członkami  Komitetów Problemowych, których kadencja przypada na lata 2019-2022.

Komitet Badań Polarnych - dr hab. Anna Styszyńska, prof. PG

Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych  - prof. Mariusz Figurski 

Komitet Gospodarki Wodnej - dr hab. Michał Szydłowski, prof. PG; prof. Romuald Szymkiewicz

Komitet Naukoznawstwa - dr hab. Krzysztof Leja, prof. PG; dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz, prof. PG 

Komitet Problemów Energetyki  - prof. Waldemar Kamrat, prof. Jacek Marecki; prof. Dariusz Mikielewicz 

Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju- prof. Piotr Lorens

 

Pełna lista składów poszczególnych Komitetów Naukowych PAN dostępna jest [tutaj]