Naukowczyni PG powołana do Rady ds. Polityki Senioralnej

Dr inż. Anita Richert-Kaźmierska z Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej została powołana do Rady do spraw Polityki Senioralnej II kadencji, organu opiniodawczo-doradczego ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Uroczyste wręczenie nominacji i inauguracyjne posiedzenie rady z udziałem minister Marleny Maląg odbyło się 2 lipca w siedzibie ministerstwa.

– Polityka senioralna jest tylko elementem polityki wobec starzenia się społeczeństwa. Starzenie się jest wyzwaniem, nie problemem – podkreśla dr inż. Richert-Kaźmierska z Katedry Przedsiębiorczości na WZiE PG która naukowo i jako ekspert zajmuje się ekonomiczną stroną starzenia się społeczeństwa.

Dr inż. Anita Richert-Kaźmierska jest ekspertem w Thematic Working Group Age management and working conditions, utworzonej przez Baltic Sea Labour Forum for Sustainable Working Life Project, która ma na celu wypracowanie rekomendacji do Strategii Regionu Morza Bałtyckiego 2019-2021. Zasiadała także m.in. (2015-2019) w Gdańskiej Radzie ds. Seniorów, obecnie (kadencja 2017-2021) jest członkiem Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej i pełnomocnikiem wójta gm. Kolbudy ds. seniorów (2017-2020). Należy również do zespołu ekspertów Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych (2017-2020), jest ekspertem ds. oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Jako ekspert dr. inż. Richert-Kaźmierska realizuje projekty we współpracy z samorządami terytorialnymi, m.in. projekt na zlecenie Fundacji Promocji Inicjatyw Europejskich we współpracy ze Związkiem Gmin Pomorskich, zainicjowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, którego celem była diagnoza sytuacji demograficznej w gminach województwa pomorskiego oraz wypracowanie rekomendacji co do kierunków i priorytetów regionalnej polityki senioralnej w województwie pomorskim.

Z profilem naukowym dr inż. Anity Richert-Kaźmierskiej można zapoznać się na portalu MOST Wiedzy.

Do zadań Rady do spraw Polityki Senioralnej należą m.in. opracowywanie kierunków działań adresowanych na rzecz osób starszych w Polsce; inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwiązań z zakresu polityki społecznej na rzecz osób starszych; przedstawianie ministrowi propozycji rozwiązań na rzecz rozwoju systemu wsparcia osób starszych. Członkowie rady pełnią swoje funkcje społecznie. Więcej informacji nt. rady dostępnych jest tutaj. Pełna lista członków rady II kadencji znajduje się tutaj.

Galeria zdjęć