Naukowiec, chórzystka i wolontariuszka

Agnieszka Kalinowska, studentka Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej zdobyła wyróżnienie w kategorii "Najlepszy student Województwa Pomorskiego" w 41. edycji Konkursu o Nagrodę Czerwonej Róży. Gratulujemy!

 

Finaliści Czerwonej Róży przedstawili swoje sylwetki i dokonania przed kapitułą konkursu, w której zasiedli rektorzy pomorskich uczelni, przedstawiciele Stowarzyszenia Czerwonej Róży i rady programowej Stowarzyszenia oraz reprezentanci sponsorów nagród.

Wyniki ogłoszono 24 maja podczas Gali Konkursu w Dworze Artusa w Gdańsku. Wyróżnienie w kategorii "Najlepszy student" i nagrodę w wysokości 5 tys. złotych zdobyła Agnieszka Kalinowska, studentka studiów II stopnia Enviromental Engineering na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, absolwentka studiów inżynierskich Enviromental Protection and Management na Wydziale Chemicznym.

Agnieszka Kalinowska od początku studiów na Politechnice Gdańskiej otrzymuje stypendium rektora PG za osiągnięcia naukowe i działalność studencką.

– Studia to dla mnie przede wszystkim pasja poznawania świata i możliwość realizacji marzeń – mówi wyróżniona studentka.

Agnieszka Kalinowska związana jest z Naukowym Kołem Chemików Studentów PG oraz z Międzywydziałowym Kołem Naukowym Studentów PG Mikrobiologia w Inżynierii Środowiska (MIŚ). Jako wiceprezes NKCh koordynowała m.in. działania Koła w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki, brała udział w kcji Dziewczyny na Politechniki, a także prowadziła zajęcia laboratoryjne dla licealistów.

W MIŚ pełni funkcję rzecznika prasowego. Prowadzi szkolenia młodszych kolegów z zakresu mikrobiologii, brała udział w różnych projektach naukowych, np. we współpracy z Instytutem Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, czy Instytutem Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Ukoronowaniem zamiłowania Agnieszki Kalinowskiej do mikrobiologii i – jak mówi – największym dotąd sukcesem naukowym, był udział w ekspedycji polarnej na Spitsbergen w 2013 roku. Była wówczas członkiem zespołu badawczego w ramach dwóch projektów prowadzonych przez Instytut Oceanologii PAN. Wyniki badań opisała w dwóch publikacjach (jedna ukazała się po angielsku), kolejne dwie są w planach. 

Zainteresowania wyróżnionej studentki nie kończą się na nauce. Śpiewa w Akademickim Chórze Politechniki Gdańskiej – wzięła udział w około 40 koncertach, konkursach i festiwalach. Realizuje się także w wolontariacie i działalności dziennikarskiej. Była wolontariuszem podczas Euro 2012, w Programie Mentor pomaga zagranicznym studentom odnaleźć się w Polsce, jest także autorką artykułów publikowanych w Piśmie PG oraz fotorelacji z pokazów chemicznych.

"Najlepszym studentem Województwa Pomorskiego"  wybrana została Gabrielle Karpinsky, studentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – otrzymała samochód osobowy. W kategorii "Najlepsze koło naukowe" zwyciężyło koło naukowe z GUMed "The English Division Pediatric Oncology Scientific Circle" (nagroda 12 tys. zł).
W kategorii "Wychowanie morskie studentów" za najciekawsze wydarzenie uznano konferencje naukowe na pokładzie STS Pogoria (Problemy Naukowo-Techniczne w wyczynowym sporcie żeglarskim) zorganizowane przez polskie uczelnie akademickie reprezentowane przez Politechnikę Warszawską (nagroda 10 tys. zł).

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!

Galeria zdjęć