Naukowiec i doktorantka PG stypendystami ministra

Dr inż. Michał Winiarski oraz doktorantka mgr inż. Marta Roman z Katedry Fizyki Ciała Stałego na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej znaleźli się w gronie stypendystów ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Stypendyści zajmują się poszukiwaniem nowych materiałów.

 

Praca naukowa dr. inż. Michała Winiarskiego skupia się na otrzymywaniu i badaniu właściwości fizycznych nowych materiałów wykazujących silne korelacje pomiędzy elektronami, takich jak nadprzewodniki i materiały magnetyczne.

– Celem moich badań jest przede wszystkim odkrywanie zależności pozwalających w dalszej perspektywie na przewidywanie i projektowanie materiałów o pożądanych własnościach (koncepcja "materials by design") – mówi stypendysta ministra. – Pracując nad odkrywaniem nowych materiałów wykorzystuję koncepcje i metody inżynierii materiałowej, chemii ciała stałego i chemii nieorganicznej, w tym metody obliczeniowe (obliczenia struktury elektronowej związków). Moje badania nad materiałami magnetycznymi dotyczą przede wszystkim związków wykazujących silną frustrację magnetyczną.

Badania są realizowane w stałej współpracy z grupami badawczymi z Johns Hopkins University, Louisiana State University, Princeton University, Clemson University (USA) oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Początkowa aktywność naukowa mgr inż. Marty Roman w ramach studiów na Politechnice Gdańskiej związana była z badaniem nadprzewodzących właściwości związku międzymetalicznego La3Co oraz z opracowaniem metody syntezy materiału NbSeI. Obecnie, w ramach studiów doktoranckich, pod kierunkiem prof. Tomasza Klimczuka oraz dr. inż.  Kamila Kolincio (promotor pomocniczy), stypendystka ministra zajmuje się badaniem fal gęstości ładunku (CDW, z ang. charge density wave) oraz ich oddziaływania z magnetyzmem w rodzinie trójskładnikowych węglików RNiC2 (R - metal ziem rzadkich).

– Jedynym z najistotniejszych rezultatów dotychczasowych badań jest zaobserwowanie po raz pierwszy występowania fal gęstości ładunku w związkach RNiC2 z ciężkimi lantanowcami oraz opracowanie rozszerzonego diagramu fazowego z liniową zależnością temperatury formowania fal gęstości ładunku – mówi mgr inż. Marta Roman. – Pomiary przeprowadzone na Politechnice Gdańskiej dla polikrystalicznych związków RNiC2 zostały rozszerzone o badanie wybranych monokrystalicznych odpowiedników tych materiałów, których otrzymaniem zajmowałam się podczas półrocznego stażu na Politechnice Wiedeńskiej.

Opiekunem naukowym mgr inż. Marty Roman jest prof. Tomasz Klimczuk.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego wyłonił 200 młodych naukowców – stypendystów (w tym 53 doktorantów) z 1793 wnioskodawców. Wysokość stypendium wynosi 5.390 zł miesięcznie. Więcej informacji oraz pełna lista stypendystów znajduje się na stronie MNiSW.

Galeria zdjęć