Nominacja profesorska

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 15 września 2017 r., tytuł naukowy Profesora Nauk Technicznych otrzymała dr hab. inż. Grażyna Grelowska, profesor nadzwyczajny Politechniki Gdańskiej.

 

Prof. Grażyna Grelowska jest pracownikiem Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa. Jej osiągnięcia naukowe dotyczą różnorodnych zastosowań metod akustycznych w badaniach środowiska morskiego, a obszar jej działalności obejmuje m.in. prace dla potrzeb marynarki wojennej, marynarki handlowej i ochrony środowiska.