Nowe kierunki studiów podyplomowych na WZiE

Do grona 31 kierunków studiów podyplomowych dołączyły cztery nowe, które są odpowiedzią na otaczającą nas rzeczywistość, zapotrzebowanie pracodawców oraz otaczający nas świat VUCA – zmienny, niepewny, złożony i wieloznaczny.

 

Agile, DevOps and Lean IT in VUCA world

Unikalny kierunek, na którym zajęcia będą prowadzone w całości w języku angielskim. Zajęcia będą prowadzone przez osoby z wieloletnim doświadczeniem praktycznym i dydaktycznym. Wszyscy wykładowcy uczestniczyli lub uczestniczą w zwinnych transformacjach organizacji, w których pracują lub którym doradzają.

Podczas studiów uczestnik będzie mógł zdobyć wiedzę w takich obszarach, jak:

 • dostosowanie się do świata VUCA
 • przygotowanie organizacji do zmiany (transformacji)
 • zwinne przywództwo i zarządzanie 3.0
 • uproszczenie organizacji IT zgodnie z podejściem Lean
 • tworzenie dobrze działających zwinnych zespołów Scrum
 • skalowanie zwinnych rozwiązań na potrzeby dużych organizacji (w tym międzynarodowych) w oparciu o metodologię Scaled Agile Framework (SAF)
 • wdrażanie podejścia DevOps i CI/CD w projektach IT

Więcej informacji na stronie kierunku.

 

 Agile Management – Zarządzanie zwinne 

Uczestnik zdobędzie umiejętności szybkiego adaptowania do zmieniających się potrzeb, które stanowią podstawę funkcjonowania nowoczesnych przedsiębiorstw. Dowie się jak radzić sobie z wszelkiego rodzaju sytuacjami, które zaskakują przedsiębiorców przy jednocześnie ograniczonym dostępie do informacji i małym stopniu przewidywalności. Pośród przedmiotów są:

 • Prognozowanie i optymalizacja w zarządzaniu zmianą
 • Modelowanie i dojrzałość procesowo - projektowa
 • Systemy informatyczne w zarządzaniu zwinnym
 • Metody i narzędzia IT w zarządzaniu zwinnym
 • Praktyczne aspekty zarządzania zwinnego

Więcej informacji na stronie kierunku.

 

Zarządzanie kreatywnością 

Menadżerskie studia, podczas których uczestnik poszerzy wiedzę z obszaru kreatywnego, który obecnie występuje w większości realizowanych działań ukierunkowanych na projektowanie nowych wyrobów i usług.

Obecne trendy wiążące się z koniecznością szybkiego dostosowywania się do potrzeb klienta a także ich wyprzedzania generują potrzebę nieustannego rozwijania kreatywności zarówno indywidualnej jak i zespołowej. Wśród przedmiotów są m.in.:

 • Budowa i zarządzanie zespołem kreatywnym
 • Zwinne reagowanie na zmiany w otoczeniu
 • Kreatywne formy promocji i kontaktu z klientem
 • Wzornictwo przemysłowe
 • Grafika użytkowa
 • Strategie innowacji

Więcej informacji na stronie kierunku.

 

 Zarządzanie Niewypłacalnością Przedsiębiorcy

Unikatowa formuła studiów opracowana w gronie ekspertów i praktyków specjalnie z myślą o przygotowaniu do sprawnego i skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem w kryzysie. Profesjonalne wykłady-konwersatoria w połączeniu z ćwiczeniami, praktycznymi przykładami i zajęciami o charakterze interaktywnym prowadzone przez kadrę specjalistów, w tym adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych i wieloletnich praktyków z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem w kryzysie.

Uczestnik studiów będzie przygotowany do:

 • skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem w kryzysie,
 • samodzielnego opracowania strategii przetrwania przedsiębiorcy w przypadku niestabilności gospodarczej, kryzysów, czy recesji,
 • dokonania analizy sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa oraz identyfikacji symptomy kryzysu w przedsiębiorstwie,
 • biegłego poruszania się w regulacjach prawnych dotyczących stron stosunku pracy w przypadku upadłości bądź innej niewypłacalności przedsiębiorcy, jak również w regulacjach dotyczących odpowiedzialności karnej i cywilnoprawnej zarządzających.

Więcej informacji na stronie kierunku.

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE - studia podyplomowe na WZiE PG

Wszystkie zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym (weekendowym). W zależności od zmieniających się przepisów w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zajęcia mogą odbywać w zarówno w formie stacjonarnej jak i zdalnej.

Zapisy prowadzone są w trybie ciągłym na wszystkie kierunki studiów podyplomowych. O uruchomieniu studiów decyduje liczba zapisanych uczestników.

Pełna oferta studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej znajduje się na stronie: https://zie.pg.edu.pl/studiapodyplomowe/kierunki-studiow