Nowo wybudowane audytorium i laboratoria w budynku „Chemia C” zostały oficjalnie otwarte

Nowoczesne audytorium z wyposażeniem multimedialnym, Laboratoria Biologii Molekularnej i Odnawialnych Źródeł Energii oraz pracownie do badań nad korozją czekają na studentów i pracowników Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej w rozbudowanym i przebudowanym budynku „Chemia C”. Uroczystego otwarcia inwestycji dokonali Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Sławomir Milewski, dziekan Wydziału Chemicznego PG, oraz prof. Ewa Klugmann-Radziemska, pełnomocnik dziekana ds. rozwoju.

 

– To pierwsza od wielu lat inwestycja zrealizowana głównie na potrzeby Wydziału Chemicznego, niezbędna z punktu widzenia jego dalszego rozwoju. Jestem przekonany, że zostanie ona dobrze wykorzystana i dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w ten projekt – powiedział rektor.

Wartość projektu wynosi prawie 11,5 mln zł. Jak podkreślił prof. Sławomir Milewski, inwestycja współfinansowana była przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020 kwotą ok. 4,4 mln zł. Podczas uroczystości prof. Jacek Namieśnik i marszałek Mieczysław Struk podpisali aneks zwiększający dofinansowanie o dodatkowe 2 mln zł.

– Warto było przeznaczyć pieniądze na tę inwestycję. Politechnika Gdańska to uczelnia o wielkich ambicjach, a rozwój Wydziału Chemicznego i jego pozycja w rankingach są tego najlepszym przykładem – zaznaczył Mieczysław Struk.

Prof. Ewa Klugmann-Radziemska przedstawiła szczegóły kierowanego przez siebie projektu rozbudowy i przebudowy budynku, a prof. Grzegorz Boczkaj z Katedry Inżynierii Procesowej i Technologii Chemicznej podsumował realizację I semestru studiów „Inżynieria i technologie nośników energii”, pierwszego na Politechnice Gdańskiej kierunku o profilu praktycznym. Jarosław Kawula, wiceprezes Zarządu ds. produkcji i handlu Grupy LOTOS S.A., poprowadził wykład pt. „Paliwa alternatywne – fakty i mity”.

– Miło mi wrócić w mury Wydziału Chemicznego, którego jestem absolwentem i na którym uzyskałem stopień doktora nauk chemicznych. Cieszę się tym bardziej widząc, jak się on rozwija, czego namacalnym dowodem jest ta fantastyczna inwestycja – mówił wiceprezes Jarosław Kawula.

W budynku „Chemia C” znajdują się teraz mieszczące 135 osób audytorium z wyposażeniem multimedialnym, Laboratorium Technologii Przetwarzania Nośników Energii, Laboratorium Badania Powierzchni Materiałów, Laboratorium Biologii Molekularnej, Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii, laboratorium do zajęć z technologii zabezpieczeń przeciwkorozyjnych i galwanotechniki oraz laboratorium do badań korozyjnych. Budynek został wyposażony w dźwig osobowy, co umożliwia korzystanie z sal osobom z niepełnosprawnością ruchową. Są w nim także miejsca pracy własnej studentów, szatnia i bar studencki.

– Audytorium, laboratoria i wyposażenie rozbudowanego budynku „Chemia C” umożliwią poprawę jakości kształcenia i dopasowanie oferty PG do potrzeb przedsiębiorstw działających w branży elektroenergetyki, energetyki, technologii chemicznej i przetwórstwa chemicznego, w tym paliw – podkreśla prof. Ewa Klugmann-Radziemska.

Galeria zdjęć