Nowy kierunek studiów podyplomowych na WILiŚ

W ofercie edukacyjnej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska na rok akademicki 2020/2021, pojawił się nowy kierunek studiów podyplomowych „Zarządzanie projektami budowlanymi”. Jest to odpowiedź uczelni na potrzeby inżynierów i menadżerów branży budowlanej, w zakresie kształcenia ściśle ukierunkowanego na specjalistyczną wiedzę praktyczną.

 

Celem nowego kierunku studiów jest przygotowanie słuchacza do pełnienia funkcji Project Managera lub skutecznego członka zespołu, realizującego budowlane projekty inwestycyjne.

Zarządzanie projektami budowlanymi, którym w praktyce często towarzyszy ograniczony budżet i czas, stanowi dla kierowników projektów i inżynierów budowlanych niezwykle trudne i wymagające dużego doświadczenia zadanie. To również konieczność pogodzenia wielu wymagań wynikających m.in. z procedur administracyjnych, prawnych i technicznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu interesów innych stron procesu oraz interesariuszy.

Współpraca środowiska naukowego Wydziału i środowiska biznesowego m.in. w zakresie kształtowania programu studiów podyplomowych "Zarządzanie projektami budowlanymi", pozwoliła na dostosowanie go do bieżących potrzeb i oczekiwań osób związanych z branżą budowlaną. To wspólne przedsięwzięcie w spójny sposób łączą naukę i praktykę. Ważnym elementem studiów jest przekazanie wiedzy o charakterze „know-how”, popartej ciekawymi przykładami i doświadczeniami ekspertów. Nowoczesna formuła kształcenia, oprócz zajęć realizowanych na PG i w terenie, przewiduje stały dostęp słuchaczy, za pośrednictwem uczelnianej platformy eNauczanie, do aktualnych materiałów dydaktycznych przygotowanych przez wykładowców.

Więcej informacji [TUTAJ]