Nowy przewodniczący Rady Technicznej PRS i członek Konwentu Morskiego

Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw PG został przewodniczącym Rady Technicznej Polskiego Rejestru Statków. Ponadto Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej powołał profesora na członka Konwentu Morskiego.

 

Polski Rejestr Statków to polskie towarzystwo klasyfikacyjne. Przedmiotem działalności PRS jest w szczególności: klasyfikacja statków i innych obiektów oraz wykonywanie nad nimi nadzoru technicznego, wykonywanie niezależnego nadzoru rzeczoznawczego, prowadzenie certyfikacji i szkoleń, stosownie do obowiązujących przepisów, a także prowadzenie i wspomaganie badań naukowych oraz eksperymentów. Prof. Marek Dzida został wybrany na przewodniczącego Rady Technicznej PRS podczas posiedzenia plenarnego XVI Rady Technicznej PRS, która odbyła się 2 lutego br.

Tego samego dnia minister Marek Gróbarczyk wręczył nominacje członkom Konwentu Morskiego – ludziom związanym z gospodarką morską i żeglugą śródlądową (łącznie 25 osób). Zgodnie z założeniem Konwent będzie miał charakter doradczy i opiniotwórczy. Jego członkowie będą pochylać się nad najważniejszymi zagadnieniami z zakresu działań resortu gospodarki morskiej RP, a także inicjować wspólne projekty dotyczące rozwoju polskiej gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.dniczącym Rady został prof. dr hab. 

***

Pracownicy naukowi WOiO w Radzie PRS

Rada Techniczna, powoływana przez zarząd PRS, jest organem opiniodawczym i doradczym zarządu PRS w zakresie zagadnień związanych z działalnością PRS. Składa się z przedstawicieli delegowanych przez m.in. armatorów, stocznie, producentów wyposażenia okrętowego oraz uczelnie. Wiceprzewodniczącym Rady został prof. dr hab. inż. Czesław Dymarski, kierownik Katedry Mechatroniki Morskiej na WOiO. Kadencja Rady trwa 5 lat.

Ponadto członkowie Rady wybrali kierujących pracami 12 zespołów Rady Technicznej, w tym gronie znalazło się 5 naukowców z WOiO: dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. nadzw. PG, dziekan WOiO (zespół Kadłub), prof. dr hab. inż. Jerzy Girtler (zespół Urządzenia maszynowe), dr inż. Witold Kurski (zespół Jachty i łodzie motorowe), dr hab. inż.  Marek Dzida, prof. nadzw. PG (zespół Nadzory przemysłowe) oraz prof. dr hab. inż. Czesław Dymarski (zespół Offshore i konstrukcje pływające).

Tytuł Honorowego Członka Rady Technicznej przyznano prof. dr. hab. inż. Lechowi Kobylińskiemu, który pełnił funkcję przewodniczącego Rady nieprzerwanie od początku jej powstania, tj. od 1959 r.