Nowy Statut Politechniki Gdańskiej

Senat Politechniki Gdańskiej podczas posiedzenia, które odbyło się 29 kwietnia, przyjął uchwałę zatwierdzającą Statut Politechniki Gdańskiej.

 

Uchwała została przyjęta niemal jednogłośnie, przy jednym głosie wstrzymującym się.

Przyjęcie nowego statutu poprzedziły kilkunastomiesięczne, szerokie konsultacje. Z przebiegiem konsultacji można zapoznać się w witrynie poświęconej wdrażaniu Ustawy 2.0 na PG.

Nowy statut uczelni będzie obowiązywał od 1 października 2019 roku.

Dokument dostępny jest tutaj.