O autonomicznej żegludze dyskutowano na Politechnice Gdańskiej

Naukowcy, praktycy i studenci wzięli udział w konferencji pt. „Autonomous ships – Inevitable reality at sea, poświęconej wdrażaniu bezzałogowych obiektów pływających z wykorzystaniem technologii satelitarnych, która odbyła się na Politechnice Gdańskiej. Organizatorem wydarzenia była Komisja Nauk Technicznych PAN Oddział w Gdańsku, której przewodniczy prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt oraz Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny. Patronat nad konferencją objął prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej.

 

Konferencję, która cieszyła się dużym zainteresowaniem, szczególnie wśród studentów i przedstawicieli kół naukowych, otworzył prof. Zdzisław Brodecki, wiceprzewodniczący Komisji Nauk Technicznych PAN Oddział w Gdańsku. Następnie głos zabrał prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej.

– Autonomiczne statki, a zwłaszcza platformy pływające to nieunikniona przyszłość, dlatego ta konferencja jest tak ważna. Jest ona ukierunkowana na młodych i tak powinno być. Dajmy szansę młodym, bo to oni będą rozwijali tę tematykę – powiedział prof. Jacek Namieśnik.

Wykład wprowadzający pt. „The need for systematic and systemic management of safety in autonomus shipping” wygłosił prof. Osiris Alejandro Valdez Banda z Aalto University w Finlandii. W kontekście rozwoju badań nad autonomicznymi jednostkami pływającymi, profesor mówił m.in. o braku odpowiedniego prawodawstwa dotyczącego żeglugi autonomicznej, podkreślając, że akty prawne powinny być tworzone równolegle do zaawansowania rozwoju technologicznego w tej dziedzinie. Jednocześnie wskazywał na potrzebę skutecznego, systemowego zarządzania bezpieczeństwem i ryzykiem w żegludze autonomicznej.

Podczas sesji „Young Stars” odbyły się prezentacje studentów z Koła Naukowego SIMLE z Wydziału Mechanicznego PG, pracujących nad autonomiczną łodzią żaglową; Stowarzyszenia Robotyków SKALP – projekt DUCKIET, czyli platforma nauczanie i popularyzacji zagadnień związanych z autonomicznym projektowaniem w kontekście autonomicznego portu, a także KSTO KORAB z Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa, którego przedstawiciel mówił m.in. o łodziach solarnych i doświadczeniach w tworzeniu pojazdów autonomicznych (robot rolniczy Żukbot). Z kolei Wojciech Zawadzki z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu omówił zagadnienia związane z polityką prawną w zakresie statków autonomicznych.

Podczas sesji aplikacyjnej, której przewodniczył prof. Marek Grzybowski, przewodniczący zarządu Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, omówione zostały praktyczne aspekty autonomicznych statków. Odbył się też panel z udziałem przedstawicieli nauki i przemysłu.

Część dotyczącą badań w tej dziedzinie, z udziałem naukowców z Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, poprowadził prof. Andrzej Stepnowski z Katedry Systemów Geoinformatycznych na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG. Prezentacje dotyczyły m.in. wyzwań, propozycji rozwiązań i kierunków badań w  zakresie bezpieczeństwa i oceny ryzyka żeglugi autonomicznej, autonomicznych pojazdów podwodnych wykorzystywanych na potrzeby marynarki wojennej, czy napędu hybrydowego dla inteligentnych i „zielonych” statków autonomicznych przyszłości.

W ramach wydarzenia odbył się pokaz pływania modelu statku autonomicznego w basenie modelowym Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa. Ponadto konferencji towarzyszyła prezentacja firm – członków Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego oraz kół naukowych Politechniki Gdańskiej.

Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji był dr hab. inż. Mirosław Gerigk, prof. zw. PG.

Galeria zdjęć