O innowacyjnych rozwiązaniach z dziedziny optyki i fotoniki dyskutowano na PG

Politechnika Gdańska była gospodarzem dwóch ważnych wydarzeń poświęconych optyce i fotonice. 24 uczestników wzięło udział w szkole letniej New Frontiers in Photonics oraz prawie 80 w Międzynarodowej Konferencji Naukowej OPTO2018.

 

Podczas tych wydarzeń, które odbyły się w dniach 2-7 lipca, studenci, doktoranci oraz młodzi naukowcy mieli okazję do udziału w wykładach wybitnych profesorów z całego świata. Program wydarzeń obejmował również warsztaty oraz pokazy laboratoryjne (m. in. laboratorium zanurzonej rzeczywistości). 

Konferencje OPTO są corocznym spotkaniem sekcji studenckich dwóch organizacji: The International Society for Optics and Photonics (SPIE) orazThe Optical Society (OSA). Są to prestiżowe stowarzyszenia, zrzeszające międzynarodową społeczność naukowców. Mają one na celu nawiązanie współpracy pomiędzy różnymi ośrodkami badawczymi z całego świata oraz wymianę doświadczeń.

Szkoła letnia New Frontiers in Photonicsbyła pierwszą edycją zorganizowaną na Politechnice Gdańskiej. Prelekcje profesorów zostały poświęcone m.in. innowacyjnym zastosowaniom optyki w medycynie, weterynarii, metrologii oraz w rozwiązaniach militarnych.

Oba wydarzenia zostały zorganizowane przez OSA&SPIE Student Chapters afiliowane przy Katedrze Metrologii i Optoelektroniki, WETI PG. Konferencję otworzyli: prof. Janusz Smulko, prorektor PG ds. nauki, kierownik Katedry Metrologii i Optoelektroniki WETI PG oraz prof. Jacek Stefański, prodziekan Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ds. organizacji studiów.

Konferencja OPTO została objęta patronatem Rektora Politechniki Gdańskiej oraz towarzystwa Photonics Society of Poland.

Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji i Szkoły dostępne są na stronach internetowych:Konferencja OPTO oraz Szkoła letnia New Frontiers in Photonics.

Fot. A. Kamińska, J. Pluciński

Galeria zdjęć