O pozyskiwaniu unijnych grantów dyskutowano na PG

Na Politechnice Gdańskiej odbyło się spotkanie informacyjne „Polskie uczelnie – Strategia na Horyzont 2020” poświęcone budowaniu strategii umiędzynarodowienia jednostek naukowych z wykorzystaniem działań finansowych z programów ramowych badań i innowacji UE (w kontekście projektu ustawy 2.0 oraz kolejnej oceny parametrycznej). Uczestniczyli w nim przedstawiciele władz uczelni wyższych, kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych oraz dyrektorzy instytutów badawczych z województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

–  Jednostki naukowe muszą być przygotowane do nowych wyzwań. Dlatego tak ważne jest zachęcanie możliwie największej części środowiska naukowego do zwiększonego udziału w programach Unii Europejskiej. To element strategii umiędzynarodowienia naszych jednostek i zarazem jedno z wymagań, którym musimy sprostać. Półmetek programu Horyzont 2020 to okazja, by ponownie przekazać informacje o grantach i podzielić się doświadczeniami w ich pozyskiwaniu – powiedział prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej, otwierając spotkanie w Auditorium Novum PG.

Prof. Tadeusz Burczyński, dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie dodał, że jest jeszcze wystarczająco dużo czasu, aby w ramach programu Horyzont 2020 przygotowywać nowe projekty badawcze i składać wnioski o granty. Pokreślił także, że po raz pierwszy w dwudziestoletniej historii programów ramowych Polska przygotowała własne pomysły na kolejny, 9. Program Ramowy UE na lata 2021-2028 – koncepcja ta została przedstawiona podczas spotkania.

Podstawowe informacje o programie Horyzont 2020 z analizą dotyczącą udziału w nim pomorskich oraz kujawsko-pomorskich uczelni i jednostek badawczych, a także krajowe instrumenty wsparcia zaprezentował dr inż. Zygmunt Krasiński, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Podczas spotkania omówione zostały też m.in. nowe zasady finansowania wynagrodzeń w H2020, a prof. Ryszard Horodecki z Uniwersytetu Gdańskiego opowiedział o swoich doświadczeniach jako laureata prestiżowego międzynarodowego grantu naukowego European Research Council.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE (EPK PR UE), który działa przy Dziale Projektów Politechniki Gdańskiej wraz z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK PB UE) w ramach działań podejmowanych we współpracy z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). 

Dodajmy, że pod względem aktywności w pozyskiwaniu środków na badania naukowe w ramach programu Horyzont 2020, Politechnika Gdańska plasuje się w ścisłej czołówce na Pomorzu, a wśród pomorskich uczelni zajmuje pierwsze miejsce.

Galeria zdjęć z wydarzenia jest dostępna [tutaj].

Na zdjęciu od lewej: Prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej, prof. Tadeusz Burczyński, dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie oraz dr inż. Zygmunt Krasiński, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE
Fot. Piotr Niklas