O szkolnictwie zawodowym na Ołowiance

Międzynarodowa konferencja (z tłumaczeniem symultanicznym) poświęcona nowoczesnemu szkolnictwu zawodowemu dla pracodawców, przedstawicieli samorządów terytorialnych województwa pomorskiego, dyrektorów szkół, nauczycieli, doradców zawodowych i uczniów odbędzie się 28 lutego w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Do udziału w wydarzeniu zapraszają: Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Politechnika Gdańska, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu oraz spółka Energa S.A.

 

Celem konferencji „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe. Pomost pomiędzy uczniem a rynkiem pracy” jest przedstawienie informacji na temat możliwości kształcenia zawodowego, nabywania kwalifikacji zawodowych oraz budowania efektywnego modelu współpracy środowiska biznesowego i naukowego ze szkołami. Organizatorzy mają nadzieję, że międzynarodowy charakter konferencji pomoże w rozwinięciu debaty na temat zmiany jakościowej w polskim systemie edukacji szkolnictwa zawodowego, jak również w zakresie kształtowania pozytywnych postaw uczniów do nauki i przyszłej pracy zawodowej – poprzez pozytywne przykłady i inspirując działania uczniów w zakresie kreowania własnego rozwoju.

W części pierwszej konferencji zostaną przedstawione dobre przykłady z zakresu  szeroko rozumianej edukacji zawodowej w Polsce, Austrii oraz Wielkiej Brytanii.

Druga część konferencji  będzie poświęcona dyskusji z udziałem ludzi biznesu, psychologów - coachów, dyrektorów szkół i uczniów.

Konferencja jest inauguracją działań wojewódzkich w zakresie ogólnopolskiej promocji szkolnictwa zawodowego. Wydarzenie to jest organizowane pod patronatem Anny Zalewskiej, minister edukacji narodowej.

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji należy dokonać poprzez wypełnienie i wysłanie do 19 lutego 2018 r. formularza zgłoszeniowego. Wypełnienie i wysłanie formularza drogą elektroniczną jest jednoznaczne z obecnością na konferencji. Organizatorzy nie potwierdzają przyjęcia na konferencję. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje, ramowy program konferencji i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Konferencja odbędzie się  w dniu 28 lutego 2018 r. w godzinach 10:00-14:00 w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku przy ul. Ołowianka 1.