O szkolnictwie zawodowym na Ołowiance

W Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku trwa międzynarodowa konferencja (z tłumaczeniem symultanicznym) poświęcona nowoczesnemu szkolnictwu zawodowemu dla pracodawców, przedstawicieli samorządów terytorialnych województwa pomorskiego, dyrektorów szkół, nauczycieli, doradców zawodowych i uczniów. Do udziału w wydarzeniu zapraszają: Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Politechnika Gdańska, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu oraz spółka Energa S.A.

 

Celem konferencji „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe. Pomost pomiędzy uczniem a rynkiem pracy” jest przedstawienie informacji na temat możliwości kształcenia zawodowego, nabywania kwalifikacji zawodowych oraz budowania efektywnego modelu współpracy środowiska biznesowego i naukowego ze szkołami. Organizatorzy mają nadzieję, że międzynarodowy charakter konferencji pomoże w rozwinięciu debaty na temat zmiany jakościowej w polskim systemie edukacji szkolnictwa zawodowego, jak również w zakresie kształtowania pozytywnych postaw uczniów do nauki i przyszłej pracy zawodowej – poprzez pozytywne przykłady i inspirując działania uczniów w zakresie kreowania własnego rozwoju.

W części pierwszej konferencji zostaną przedstawione dobre przykłady z zakresu  szeroko rozumianej edukacji zawodowej w Polsce, Austrii oraz Wielkiej Brytanii.

Druga część konferencji  będzie poświęcona dyskusji z udziałem ludzi biznesu, psychologów - coachów, dyrektorów szkół i uczniów.

Konferencja jest inauguracją działań wojewódzkich w zakresie ogólnopolskiej promocji szkolnictwa zawodowego. Wydarzenie to jest organizowane pod patronatem Anny Zalewskiej, minister edukacji narodowej.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Konferencja potrwa do godz. 14.00.