Odszedł Piotr Soyka

W wieku 76 lat w Sopocie zmarł Piotr Soyka, absolwent Politechniki Gdańskiej, inżynier-mechanik, menedżer i społecznik, wieloletni prezes zarządu stoczniowej grupy kapitałowej Remontowa Holding SA.

 

Piotr Soyka ukończył Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Gdańskiej (1968) oraz Studium Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Przez całe życie zawodowe związany był z przemysłem stoczniowym i okrętowym. Po studiach, w 1972 r. rozpoczął pracę w Gdańskiej Stoczni Remontowej (GSR). Zaczynał jako mistrz, później był m.in. budowniczym statków i kierownikiem wydziału. Zawodowe doświadczenia zdobywał także w Portugalii, Szwecji i Angoli. W 1978 r. pracował w Szwecji jako koordynator budowy największego w Europie doku pływającego dla stoczni w Goeteborgu. W 1980 r. został dyrektorem naczelnym Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu, która znajdowała się w trudnej sytuacji ekonomicznej. W ciągu kilku lat doprowadził do uzdrowienia stoczni i osiągnięcia przez nią najlepszych wyników w branży. W 1984 r. powrócił do GSR na stanowisko dyrektora produkcji. 0d 1987 r. przebywał w Angoli jako kierownik polskiej grupy dydaktyków kształcących w zawodach morskich. W 1989 r. stanął na czele GSR, najpierw jako dyrektor naczelny, a potem jako prezes zarządu. Funkcję tę pełnił przez 20 lat. Przeprowadził stocznię przez skomplikowaną drogę przekształceń własnościowych od przedsiębiorstwa państwowego do firmy prywatnej, dokonał jej restrukturyzacji i całkowitej reorientacji rynkowej. Dzięki prywatyzacji (2001 r.) GSR zapoczątkował budowę stoczniowej grupy kapitałowej, która stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych światowych marek w gospodarce morskiej. Od 2011 r. stał na jej czele jako prezes zarządu Remontowa Holding SA.

Piotr Soyka działał także w samorządzie, m.in. jako radny, a także przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej w Sejmiku Województwa Pomorskiego. Kierował pracami Rady Sponsorów obchodów 1000-lecia Gdańska, przewodniczył  Społecznemu Komitetowi Wsparcia Euro 2012. Stał na czele organizacji branżowych (Forum Okrętowe) i biznesowych (Gdański Klub Biznesu). Został także laureatem wielu nagród i odznaczeń państwowych i resortowych, wśród nich Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski (2002 r.), nadanego za wybitne zasługi dla rozwoju przemysłu stoczniowego. 

Piotr Soyka przez całe swoje życie zawodowe współpracował ściśle ze swoją Alma Mater, Politechniką Gdańską. Wspierał jej rozwój, działał aktywnie w Konwencie Politechniki Gdańskiej, dzieląc się swoją bogatą wiedzą i doświadczeniem zawodowym.