Odszedł prof. Adam Bolt

W wieku 74 lat zmarł dr hab. inż. Adam Bolt, prof. nadzw. PG, wieloletni pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej, wybitny specjalista w dziedzinie geotechniki i hydrotechniki.

 

Prof. Adam Bolt urodził się 17 lutego 1944 r. w Rzeszowie. W 1962 r. podjął studia na Wydziale Budownictwa Wodnego Politechniki Gdańskiej. Sześć lat później rozpoczął pracę na stanowisku asystenta stażysty w Katedrze Gruntoznawstwa, a następnie asystenta w Katedrze Mechaniki Gruntów i Fundamentowania. W 1976 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych. W tym samym roku został zatrudniony na stanowisku adiunkta, pełniąc od 1976 r. do 2000 r. funkcję kierownika Laboratorium Geotechnicznego.

W marcu 1999 r. Rada Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska nadała mu tytuł doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie budownictwa. Wtedy też objął stanowisko kierownika Katedry Budownictwa Wodnego i Gospodarki Wodnej, obecnej Katedry Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego, gdzie zatrudniony był na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 1999-2004 prof. Adam Bolt pełnił funkcję prodziekana ds. nauki na Wydziale Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska, obecnym Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

Specjalnościami naukowymi profesora były budownictwo wodne i geotechnika. Stworzył on własną szkołę naukową w zakresie budownictwa hydrotechnicznego, mechaniki gruntów, fundamentowania i geoinżynierii środowiska, uznawaną w kraju i za granicą. Był współautorem technologii wzmacniania podstaw pali wierconych wielkośrednicowych metodą iniekcji w specjalne komory, opatentowanej i wdrożonej na palach wykonywanych jako podpory mostów i wiaduktów na trasie Kwiatkowskiego w Gdyni, trasie Sucharskiego w Gdańsku, na trasie Siekierkowskiej w Warszawie, obwodnicy Trójmiasta oraz autostradzie A2 i wielu innych.

Za swoje osiągnięcia prof. Adam Bolt został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Edukacji Narodowej oraz Medalem Pamiątkowym Politechniki Gdańskiej. Za wyróżniającą się działalność dydaktyczną i badawczą był 17-krotnie nagradzany przez rektora PG.

Rodzinie i Bliskim wyrazy najgłębszego współczucia składają Rektor, Senat oraz społeczność akademicka Politechniki Gdańskiej.

Msza żałobna zostanie odprawiona we wtorek, 18 września o godzinie 11:30 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sopocie. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się o godzinie 12:15 na Cmentarzu Katolickim w Sopocie przy ul. Malczewskiego.

fot. Inżynieria.com