Odznaka Honorowa PCK dla rektora PG oraz dziekana i dyrektora administracyjnego WETI

Kapituła Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża przyznała prof. Jackowi Namieśnikowi, rektorowi Politechniki Gdańskiej oraz Politechnice Gdańskiej jako instytucji Odznakę Honorową PCK. Uhonorowany został także Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki (WETI) PG oraz prof. Jerzy Wtorek, dziekan i Zenon Filipiak, dyrektor administracyjny WETI.

 

Prof. Jackowi Namieśnikowi, rektorowi Politechniki Gdańskiej, prof. Jerzemu Wtorkowi, dziekanowi WETI oraz Zenonowi Filipiakowi, dyrektorowi administracyjnemu WETI, a także Wydziałowi Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz Politechnice Gdańskiej jako instytucji, nadane zostały Odznaki Honorowe Polskiego Czerwonego Krzyża IV stopnia.

–  Prof. Jacek Namieśnik oraz prof. Jerzy Wtorek zostali uhonorowani w uznaniu za zasługi na rzecz promowania idei honorowego krwiodawstwa poprzez wsparcie i patronat honorowy nad cykliczną akcją poboru krwi pn. Politechnika Superbohaterów. Natomiast zasługi pana Zenona Filipiaka dotyczą nieocenionego wsparcia podczas organizacji akcji. Bez przychylności i zaangażowania tych osób nasza akcja nie miałaby prawa bytu – mówi dr inż. Sławomir Ambroziak,  prezes Oddziału Rejonowego PCK w Gdańsku.

Odznaczenia, które zostały przyznane na wniosek OR PCK w Gdańsku, mają zostać wręczone w grudniu w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku podczas uroczystej gali 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK.