Ogólnopolski konkurs "Student Wynalazca"

Już po raz ósmy odbędzie się ogólnopolski konkurs „Student Wynalazca”. Nabór zgłoszeń do konkursu organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską trwa do 15 stycznia 2018 r.

 

Konkurs jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.

Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, powstałe w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Pięciu laureatów nagród głównych weźmie udział w 46. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie w dniach 11-15 kwietnia 2018 r. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie.

Ponadto laureaci zaprezentują swoje rozwiązania na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2018.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy można pobrać tutaj