Ogólnopolski Turystyczny Przegląd Piosenki Studenckiej

  • Trzy dni w Przywidzu spędzą uczestnicy Ogólnopolskiego Turystycznego Przeglądu Piosenki Studenckiej BAZUNA. W tym gronie z pewnością nie zabraknie studentów, absolwentów i pracowników Politechniki Gdańskiej. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął rektor PG prof. Jacek Namieśnik.

     

    Co roku w wydarzeniu uczestniczą wykonawcy z całego kraju. Tym razem BAZUNA odbędzie się w dniach 30 czerwca–2 lipca w Centrum Zielona Brama. Część konkursowa zaplanowana została na piątek 30 czerwca. Zgodnie z tradycją punktem kulminacyjnym będzie przegląd piosenki turystycznej oraz koncert laureatów. Szczegóły znajdują się w programie.

    Głównymi organizatorami przeglądu są: Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Gdańskiej, Studencki Klub Turystyczny Politechniki Gdańskiej FIFY – inicjator i pierwszy organizator BAZUNY, Samorząd Studentów PG oraz Pomorskie Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne BAZUNA.

    Muzycznemu spotkaniu, które odbędzie się już po raz czterdziesty piąty, towarzyszyć będzie Przywidzki Jarmark Twórców Ludowych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!