Ostatnie posiedzenie Konwentu Politechniki Gdańskiej

Członkowie Konwentu Politechniki Gdańskiej spotkają się po raz szósty 13 września, o godz. 12 w Sali Senatu PG. Będzie to zarazem ostatnie, podsumowujące dwuletnią działalność spotkanie tego organu opiniodawczo-doradczego, wspierającego uczelnię.

 

Podczas posiedzenia zostanie podsumowana dotychczasowa działalność Konwentu Politechniki Gdańskiej. Przyjęte zostanie też stanowisko Konwentu dotyczące upowszechniania dorobku Politechniki Gdańskiej, poszczególnych wydziałów, naukowców oraz absolwentów.

W związku z reformą szkolnictwa wyższego, która wejdzie w życie w październiku, będzie to ostatnie posiedzenie Konwentu. Nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (Ustawa 2.0) zakłada bowiem inne niż dotychczas rozwiązania dotyczące funkcjonowania organów doradczych, wspierających uczelnie. Powołane zostaną rady, których skład oraz rola i zadania zostały określone w nowej ustawie.

Przypomnijmy, że Konwent PG został powołany w grudniu 2016 r. Składa się z przedstawicieli pomorskiego środowiska gospodarczego i naukowego, parlamentu RP i władz samorządowych. Do zadań Konwentu należały wymiana doświadczeń i informacji wyrażanych w formie opinii i konsultacji w zakresie: kierunków rozwoju uczelni w zmieniającym się otoczeniu gospodarczym, nawiązywania kontaktów z otoczeniem gospodarczym, bieżących i perspektywicznych potrzeb  pracodawców oraz rynku pracy i współpracy uczelni z władzami państwowymi,  samorządowymi i innymi podmiotami.

26 czerwca 2017 r. w trakcie posiedzenia Konwentu, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk zawarły porozumienie  o współpracy na rzecz Programu Zagospodarowania Dolnej Wisły. W grudniu 2017 r., także podczas posiedzenia Konwentu, odbyła się ogólnopolska debata poświęcona temu programowi z udziałem polityków, samorządowców, przedstawicieli świata nauki, biznesu i mediów. Gościem specjalnym był Jerzy Kwieciński, ówczesny sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju (obecnie minister rozwoju i inwestycji).

 

Fot. Krzysztof Krzempek/Politechnika Gdańska