PG dołączyła do Polskiego Centrum Nauki i Technologii Morskiej

Politechnika Gdańska przystąpiła do konsorcjum „Polskie Centrum Nauki i Technologii Morskiej (PolMar)”. Umowę podpisał 24 maja prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej. Podpisanie dokumentu odbyło się w Sopocie w siedzibie Instytutu Oceanologii PAN.

 

Konsorcjum PolMar, do którego dołączyła właśnie nasza uczelnia powstało pięć lat temu. Należą do niego: Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Morski Instytut Rybacki, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Geologiczny oraz Instytut Morski.

Celem konsorcjantów jest szeroko rozumiana konsolidacja i wzmocnienie potencjału badawczego i naukowego. Instytucje wchodzące w skład PolMar zamierzają bowiem realizować wspólne, duże projekty w obszarze badań morza, eksploracji i eksploatacji zasobów morza, ochrony i zrównoważonego rozwoju środowiska morskiego oraz popularyzacji wiedzy o morzu – ze szczególnym uwzględnieniem Morza Bałtyckiego. Wspólnie prowadzone działania pomogą w szybszym osiągnięciu światowego poziomu w tych obszarach działalności.

Aby osiągnąć zakładane cele członkowie PolMar będą m.in. razem występować o granty międzynarodowe, krajowe czy też o finansowanie projektów z funduszy europejskich. Planowana jest także wymiana usług badawczych i wdrożeniowych oraz korzystanie z infrastruktury i aparatury w ramach wspólnych przedsięwzięć. Strony porozumienia będą też współpracować przy wdrażaniu wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Ważnym elementem działalności PolMar będzie organizacja szkoleń i konferencji naukowych oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w obszarze działania konsorcjum.

– Przystąpienie Politechniki Gdańskiej do konsorcjum „Polskie Centrum Nauki i Technologii Morskiej (PolMar)” może zaowocować nowymi grantami o wybitnie interdyscyplinarnym charakterze składanymi zarówno w imieniu całego konsorcjum, jak i w innych układach. Przełoży sie to z pewnością na innowacyjne rozwiązania i oryginalne publikacje w renomowanych czasopismach – podsumowuje rektor PG prof. Jacek Namieśnik.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

****

Zobacz także: 

Galeria zdjęć