PG podpisała deklarację Partnerstwo na rzecz dostępności

Politechnika Gdańska, jako jedna z dwóch uczelni w kraju, została zaproszona do przyjęcia deklaracji Partnerstwa na rzecz dostępności. Uroczystość podpisania dokumentu przez przedstawicieli rządu, samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, instytucji publicznych i mediów, odbyła się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Naszą uczelnię reprezentował prof. Marek Wysocki z Wydziału Architektury.

 

30 sygnatariuszy zadeklarowało kierowanie się ideą dostępności i równego traktowania oraz współpracę przy wyrównaniu szans i dostępie do otoczenia fizycznego, społecznego i kulturalnego, a także rekreacji, wypoczynku, sportu, opieki zdrowotnej, edukacji, pracy, transportu, informacji i środków komunikacji.

Podpisanie deklaracji Partnerstwa na rzecz dostępności stanowi jednocześnie zobowiązanie do współpracy na rzecz realizacji założeń rządowego programu Dostępność Plus na lata 2018-2025. Głównym celem, realizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, programu jest swobodny dostęp do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Program składa się z ośmiu obszarów: architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność i koordynacja.

– Działania podejmowane w ramach tych obszarów mają służyć podnoszeniu jakości życia i wyrównaniu szans osób o szczególnych potrzebach, w tym m.in. osób na wózkach inwalidzkich i z ograniczonymi możliwościami poruszania się, osób starszych, słabo widzących i słabo słyszących, osób z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi, kobiet w ciąży, czy osób z małymi dziećmi – mówi dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. nadzw. PG z Centrum Projektowania Uniwersalnego PG.

Jak podaje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, które realizuje program, szacuje się, że nawet 30 procent społeczeństwa może mieć trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności czy percepcji.

W założeniach do programu są alokowane środki na poprawę dostępności uczelni, na uruchomienie na wybranych uczelniach Laboratoriów Projektowania Uniwersalnego i Centrów Testujących. Przewidywane są środki na tworzenie programów edukacyjnych, których komponentem ma być nabycie umiejętności w stosowaniu rozwiązań opierających się na zasadach projektowania uniwersalnego. NCBiR ma również przygotować ścieżkę na badania i rozwój uwzględniający zasady projektowania uniwersalnego.

– Jako Uczelnia powinniśmy bardziej przyjrzeć się założeniom programu Dostępność Plus, gdyż są w nim zawarte projekty, które możemy z powodzeniem realizować, aby przysporzyć się poprawie jakości życia wielu osób, co ważne jest w dobie starzejącego się społeczeństwa ­­– potwierdza prof. Marek Wysocki.

Galeria zdjęć