PG ponownie najpopularniejszą uczelnią w Polsce

Po raz drugi z rzędu Politechnika Gdańska zajęła pierwsze miejsce w rankingu najchętniej wybieranych szkół wyższych w kraju przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. O jedno miejsce na studiach na PG ubiegało się 8,8 osób.

 

Ranking najchętniej wybieranych uczelni publicznych w kraju, który opublikowało MNiSW, stanowi podsumowanie wyników rekrutacji do szkół wyższych w roku akademickim 2018/2019. Z zestawienia wynika, że na Politechnice Gdańskiej odnotowano najwięcej, bo aż 8,8 zgłoszeń w przeliczeniu na jedno miejsce na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. Na drugiej w rankingu Politechnice Warszawskiej było 7,2 chętnych na jedno miejsce.

 – Mamy bogatą ofertę dydaktyczną dostosowywaną do zapotrzebowania na rynku, nasi absolwenci są cenieni przez pracodawców i osiągają jedne z najwyższych zarobków spośród absolwentów szkół wyższych w Polsce. Cieszę się, że młodzi ludzie to dostrzegają i chcą u nas studiować – mówi prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej.

MNiSW opublikowało także listę najpopularniejszych kierunków studiów w roku akademickim 2018/2019. W pierwszej dziesiątce według ogólnej liczby zgłoszeń znalazły się następujące kierunki (w kolejności): informatyka, zarządzanie, psychologia, ekonomia, prawo, finanse i rachunkowość, automatyka i robotyka, budownictwo, pedagogika, logistyka. Natomiast w czołówce zestawienia kierunków, na które najtrudniej było się dostać znalazły się m.in. takie kierunki, jak: inżynieria farmaceutyczna, inżynieria i analiza danych, technologia chemiczna, czy zarządzanie inżynierskie.

Na studia I i II stopnia na Politechnice Gdańskiej w roku akademickim 2018/2019 przyjętych zostało 4385 osób, w tym na studia stacjonarne I stopnia – 3 366 osób. O miejsce na studiach stacjonarnych I stopnia i jednolitych studiach magisterskich na PG ubiegało się w sumie 29,5 tys. kandydatów. Najwięcej chętnych było na kierunki prowadzone na Wydziale Zarządzania i Ekonomii (WZiE): ekonomię (33 osoby na miejsce), zarządzanie w języku angielskim (28,8 os./miejsce) oraz analitykę gospodarczą (22,5 os./miejsce). 16 osób ubiegało się o jedno miejsce na kierunku Gospodarka przestrzenna na Wydziale Architektury, a 15,3 os. – na miejsce na kierunku Zarządzenie inżynierskie na WZiE.

 

Fot. Krzysztof Deptuła/flypics.pl