PG pozyskała 26,7 mln zł na projekt MOST DANYCH

Politechnika Gdańska uzyskała finansowanie nowego projektu MOST DANYCH, który przewiduje budowę repozytorium otwartych danych badawczych (ang. Open Research Data) służącego do gromadzenia i udostępniania danych powstających podczas wielu projektów badawczych realizowanych na uczelniach i w instytucjach naukowych.

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności danych badawczych finansowanych przez instytucje wspierające działalność naukową oraz utworzenie na Politechnice Gdańskiej centrum kompetencji w tym zakresie.

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 26,7 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu POPC Działanie 2.3.1 i będzie realizowany przez konsorcjum Politechniki Gdańskiej (lider), Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Projekt zajął wysoką, drugą pozycję na liście rankingowej.

Propozycja projektu powstała na Politechnice Gdańskiej w zespole: prof. Henryk Krawczyk, prof. Janusz Smulko, dr inż. Paweł Lubomski, dr Anna Wałek, dr inż. Jerzy Proficz, mgr inż. Michał Nowacki, mgr Aleksandra Szafran, mgr inż. Paweł Pszczoliński, mgr inż. Narek Parsamyanmgr Magdalena Szuflita-Żurawska.

Lista zaakceptowanych do finansowania projektów w konkursie jest dostępna na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa.