PG rozwija współpracę z University of Tripoli w Libii

Delegaci największej libijskiej uczelni, University of Tripoli, spotkali się z przedstawicielami Politechniki Gdańskiej, aby omówić obszary, w ramach których prowadzone mogą być wspólne projekty badawcze.

 

– W międzynarodowym świecie nauki najważniejsza jest współpraca pomiędzy naukowcami. Wystarczy rozpocząć ją od niewielkiego projektu, a z czasem przejść do działań na większą skalę. Z pewnością przyniesie to korzyści obu naszym uczelniom – stwierdził prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, podczas spotkania z delegacją University of Tripoli.

Prof. Krzysztof Wilde i prof. Nabil S. Enattah, rektor libijskiej uczelni, podpisali porozumienie pozwalające między innymi na prowadzenie wspólnych badań naukowych, rozpoczęcie wymiany akademickiej, tworzenie programów podwójnego dyplomowania oraz organizowanie konferencji, seminariów i sympozjów.

Następnego dnia delegaci z University of Tripoli spotkali się z prof. Piotrem Dominiakiem, prorektorem ds. internacjonalizacji i innowacji, oraz przedstawicielami władz wydziałowych, wśród których byli prof. Sławomir Milewski, dziekan Wydziału Chemicznego, dr inż. arch. Justyna Borucka, prodziekan ds. rozwoju Wydziału Architektury, dr inż. Paweł Raczyński, prodziekan ds. kształcenia Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, prof. Ryszard Barczyński, prodziekan ds. współpracy i rozwoju Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, prof. Mariusz Deja, prodziekan ds. kształcenia Wydziału Mechanicznego, dr inż. Igor Garnik, prodziekan ds. organizacji Wydziału Zarządzania i Ekonomii, jak również Maria Doerffer, kierownik Działu Międzynarodowej Współpracy Akademickiej i prof. Hakim S. Abdelgader, koordynator współpracy pomiędzy PG a University of Tripoli.

– Bacznie obserwuję zmiany zachodzące na polskich uczelniach i chcę pogratulować Politechnice Gdańskiej jej szybkiego rozwoju. Widzę olbrzymi potencjał we współpracy pomiędzy PG a University of Tripoli – zapewnił prof. Nabil S. Enattah.

Rektor libijskiej uczelni podkreślił, że polscy naukowcy są bardzo wysoko cenieni w jego kraju, co wynika między innymi z ich wkładu w rozbudowę Libii rozpoczętą pięćdziesiąt lat temu.

– Mamy świetne podstawy do nawiązania szerokiej współpracy i liczę na to, że będzie ona bardzo owocna – powiedział prof. Piotr Dominiak.

Galeria zdjęć