PG uczelnią badawczą - uruchomiono witrynę internetową dotyczącą realizacji programu IDUB

W związku z uzyskaniem przez Politechnikę Gdańską statusu „Uczelni Badawczej” uruchomiona została nowa witryna internetowa. Pod adresem pg.edu.pl/badawcza zamieszczona została m.in. dokumentacja dotycząca realizacji programu „Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza”, w którym PG zajęła 2. miejsce w kraju i pierwsze wśród uczelni technicznych oraz prezentacja priorytetowych obszarów badawczych. W witrynie publikowane będą także bieżące informacje o osiągnięciach naukowców.

 

W witrynie pg.edu.pl/badawcza znajdują się podstawowe informacje o konkursie „Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza”, w tym dokumentacja konkursowa wraz z analizą SWOT, oceną ekspercką wniosku konkursowego PG oraz planem obejmującym cele w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej i kształcenia wraz z harmonogramem realizacji. Zamieszczone została tu także prezentacja interdyscyplinarnych zespołów dążących do osiągania jak najlepszych wyników badawczych, czyli Centrów Badawczych: Centrum BioTechMed, Centrum EkoTech, Centrum Materiałów Przyszłości oraz Centrum Technologii Cyfrowych. Ponadto w witrynie na bieżąco będą zamieszczane m.in. informacje dotyczące osiągnięć badawczych naukowców PG.