PG w konsorcjum badającym nowoczesne nawierzchnie drogowe

Politechnika Gdańska weszła w skład konsorcjum naukowego, które wspólnie z konsorcjum przemysłowym złożonym z Budimex S.A., Grupy Lotos S.A. i Orlen Asfalt Sp. z o.o. będzie rozwijać technologię pozwalającą obniżyć koszty budowy dróg i poprawić ich trwałość poprzez zastosowanie asfaltów wysokomodyfikowanych polimerami w budowie nawierzchni asfaltowych.

 

Naukowcy zbadają wpływ wykorzystania asfaltów modyfikowanych i wysokomodyfikowanych polimerem, czyli tzw. asfaltów HiMA (Highly Modified Asphalt) do konstrukcji różnych warstw nawierzchni, co umożliwi zaktualizowanie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych.

– To na podstawie tej publikacji najczęściej określa się układ warstw nawierzchni drogowych i ich grubość. Obecnie jednak katalog zakłada stosowanie asfaltów niemodyfikowanych i nie wykorzystuje w pełni potencjału asfaltów modyfikowanych, a w szczególności wysokomodyfikowanych polimerem. Naszym celem będzie opracowanie i dodanie do niego nowych kart, uwzględniających użycie tych asfaltów – tłumaczy dr hab. inż. Piotr Jaskuła z Katedry Inżynierii Drogowej i Transportowej Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska PG, która jest liderem konsorcjum naukowego w tym przedsięwzięciu.

Wyniki badań i analiz poznamy już w przyszłym roku. Prace realizowane będą w ramach programu badawczego pt. „Optymalizacja konstrukcji asfaltowej nawierzchni drogi dzięki zastosowaniu asfaltów modyfikowanych”. W skład konsorcjum naukowego, oprócz Politechniki Gdańskiej, wchodzą Politechnika Warszawska oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie. Wynikami projektu zainteresowane są Ministerstwo Infrastruktury oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Z profilem naukowym dr. hab. inż. Piotra Jaskuły można się zapoznać na portalu MOST Wiedzy.