Pierwsza debata studencka z prof. Krzysztofem Wilde, rektorem Politechniki Gdańskiej

We wtorek, 4 lutego, w Akademickim Klubie PG „Kwadratowa” odbyła się debata studencka z prof. Krzysztofem Wilde, rektorem PG. Podczas dyskusji rektora pytano m.in. o dalsze kierunki rozwoju PG po uzyskaniu statusu uczelni badawczej, bieżące inwestycje infrastrukturalne w obrębie uczelni oraz wiele innych zagadnień, dotyczących społeczności studentów i doktorantów PG.

 

Debata zorganizowana przez Samorząd Studentów Politechniki Gdańskiej i Dział Promocji PG cieszyła się wysokim zainteresowaniem wśród społeczności akademickiej naszej uczelni, a dzięki transmisji online śledziło ją na żywo kilkaset osób.

W dyskusji, oprócz rektora PG prof. Krzysztofa Wilde, wzięli też udział: prof. Marek Dzida (prorektor PG ds. kształcenia i dydaktyki), Bartosz Trawiński i Szymon Potrykus (Samorząd Doktorantów PG) oraz Jakub Brzoska i Natalia Dynderz (Samorząd Studentów PG). Debatę prowadził i moderował Maciej Dzwonnik, rzecznik prasowy PG.

Zmiany na Politechnice dzięki statusowi uczelni badawczej

W pierwszej części dyskusji rektora pytano głównie o dalsze działania władz uczelni związane z otrzymaniem przez PG statusu uczelni badawczej w programie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

– Dzięki statusowi uczelni badawczej zaczynamy być inaczej postrzegani – mówił prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Ten tytuł nie tylko czyni nas rozpoznawalnymi, ale przede wszystkim daje nam dodatkową subwencję z budżetu centralnego, ponad 200 milionów złotych w ciągu najbliższych sześciu lat. Marzy nam się znaczący rozwój naukowy uczelni, ale wiemy też, że nie uda się tego osiągnąć bez młodych, zdolnych naukowców – zaznaczył.

Studentów i doktorantów interesowało również, jak zmieni się ich codzienność na uczelni po uzyskaniu tego statusu.

– Dzięki subwencji otrzymamy środki na rozwój kadry, w tym zarówno na pozyskanie badaczy z zagranicy, jak i dofinansowanie naszych pracowników w aspekcie naukowym – tłumaczył rektor PG. – Zmiany nastąpią również w aspektach organizacyjnych czy dydaktycznych, ale główny nacisk skierowany będzie na prace badawcze. Ważną innowacją, która nastąpi w najbliższym czasie, będzie również to, że studenci, którzy będą chcieli włączyć się w prace badawcze, otrzymają wzorem zagranicznych uczelni dodatkowe dofinansowanie, podobnie jak ich nauczyciele akademiccy.

Plany inwestycyjne uczelni

W drugiej części spotkania moderator dyskusji pytał rektora o planowane w najbliższym czasie inwestycje infrastrukturalne w obrębie uczelni. Dzięki debacie dowiedzieliśmy się, że prace nad procedurami konkursowymi i przetargowymi dotyczącymi większości newralgicznych dla uczelni inwestycji już trwają, bądź są na etapie wdrażania.

Rektor PG opowiadał tu m.in. o pracach nad przetargiem dot. budowy Centrum Kompetencji STOS, przystani żeglarskiej PG na Wyspie Sobieszewskiej (rektor ogłosił, że przetarg w tej sprawie będzie ogłoszony w najbliższych dniach), czy rozmowach w sprawie docelowego kształtu projektu Centrum Widowiskowo-Sportowego PG, które miałoby powstać na terenie CSA.

Prelegenci rozmawiali też z rektorem o kwestii ewentualnego połączenia Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa oraz Wydziału Mechanicznego, dostępności parkingów dla studentów oraz zagospodarowania dedykowanych miejsc odpoczynku na każdym wydziale, gdzie studenci PG mogliby nie tylko odpocząć, ale też naładować telefony komórkowe (kilka takich miejsc już powstało, a następne są w planach).

Akademiki i stypendia

W ostatniej części dyskusji role prowadzących debatę przejęli przedstawiciele społeczności studentów i doktorantów PG.

Pytali rektora o granty naukowe, z których badania mogą prowadzić nie tylko doktoranci, ale również studenci studiów inżynierskich czy magisterskich. Innym dyskutowanym tematem była ilość miejsc w akademikach i niepokój studentów, czy przy zwiększonej internacjonalizacji  w ramach uczelni badawczej nie będzie problemów z ilością miejsc w domach studenckich.

Dzięki możliwości zadawania pytań online, studenci oglądający debatę na Facebooku mogli zapytać rektora o szereg spraw, które nie były poruszane wcześniej. Pytali m.in. o to,czy w sektorach nauki z wysokim potencjałem badawczym planowany jest szerszy rozwój oferty PG, czy o zasady przyznawania stypendiów naukowych i socjalnych.

Pełny zapis wideo wtorkowej debaty można już obejrzeć na kanale Politechniki Gdańskiej na YouTube - TUTAJ.

Galeria zdjęć