Pierwsze posiedzenie Rady Młodych Naukowców z udziałem przedstawicielki Politechniki Gdańskiej

Dr inż. Justyna Płotka-Wasylka z Katedry Chemii Analitycznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej odebrała nominację i uczestniczyła w inauguracyjnym posiedzeniu Rady Młodych Naukowców (RMN) z udziałem Jarosława Gowina, wicepremiera i ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

 

Posiedzenie 18-osobowej Rady Młodych Naukowców, organu doradczego ministra nauki i szkolnictwa wyższego, którego głównym celem jest promowanie rozwiązań oraz mechanizmów wspierających rozwój kariery młodych badaczy w Polsce, odbyło się w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Młodzi naukowcy z uczelni z całego kraju odebrali z rąk wicepremiera Jarosława Gowina nominacje do Rady Młodych Naukowców VI kadencji.

– Minister przypomniał o nowych wyzwaniach związanych z Ustawą 2.0 stojących przed Radą i potrzebie kolejnych twórczych inicjatyw. Zachęcił nas przy tym do włączenia się w prace nad Konstytucją dla Nauki i podkreślił, że głos młodych uczonych w dyskusji nad wdrożeniem założeń reformy będzie szczególnie cenny – mówi dr inż. Justyna Płotka-Wasylka.

Podczas posiedzenia Rada Młodych Naukowców wybrała swojego przewodniczącego, którym został dr hab. inż. Michał Niezabitowski z Politechniki Śląskiej oraz wiecprzewodniczące: dr Justynę Możejko-Ciesielską z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz dr Dianę Dajnowicz-Piesiecką z Uniwersytetu w Białymstoku.

–  Pierwszym naszym zadaniem jako członków Rady Młodych Naukowców było zaprezentowanie swoich zainteresowań badawczych, osiągnięć. Każdy przedstawił też swoje motywacje do startowania w konkursie do Rady oraz zamierzenia i cele – dodaje dr inż. Justyna Płotka-Wasylka.

Kolejne spotkanie RMN odbędzie się pod koniec kwietnia.

Członkiem RMN może zostać osoba, która m.in. nie ukończyła 35. roku życia i posiada znaczące osiągnięcia naukowe.

Z profilem naukowym dr inż. Justyny Płotki-Wasylki można zapoznać się na portalu MOST Wiedzy.

Czytaj także: Politechnika Gdańska ma przedstawiciela w Radzie Młodych Naukowców

Galeria zdjęć