Pierwsze spotkanie naukowe uczestników międzynarodowej specjalizacji Inter Applied Chemistry

Na Wydziale Chemicznym, 24 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie podsumowujące kurs semestralny „Introduction to hazard assessment of chemicals”, poprowadzony przez dr Martę Markiewicz z Technical University of Dresden. Kurs jest częścią specjalizacji Inter Applied Chemistry (IAC). Są to interdyscyplinarne, międzynarodowe zajęcia, dające uczestnikom, którzy są studentami różnych kierunków, okazję do współpracy, wspólnej nauki i przygotowania się do pracy przy międzynarodowych projektach badawczych.  

 

Studenci, którzy wybrali specjalizację Inter Applied Chemistry, na seminarium przygotowali i przedstawili postery na temat oceny niebezpieczeństwa związków chemicznych. Spotkanie miało charakter sesji naukowej, podczas której przyszli naukowcy mogli zaprezentować wyniki badań przed szerszą publicznością.

Specjalizacja skierowana jest do osób, które chcą kontynuować swoją karierę zawodową jako naukowcy. W ramach IAC na Wydziale Chemicznym studiuje trzydzieścioro studentów. W każdym semestrze realizują wspólnie jeden przedmiot, prowadzony w języku angielskim przez wykładowcę zagranicznego. W poprzednich semestrach zajęcia prowadzili wykładowcy ze Szkocji, Bułgarii, Niemiec i Hiszpanii. Problematyka poruszana na zajęciach specjalizacji to okazja do uzupełnienia wiedzy zdobywanej na zajęciach regularnych programów studiów.

Specjalizacja Inter Applied Chemistry realizowana jest dzięki programowi Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Go!Green – Inter Applied Chemistry” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kierownikiem specjalizacji jest dr hab. Christian Jungnickel, prof. PG.

Galeria zdjęć