Pierwsze w historii Święto Politechniki Gdańskiej

Pracownik naukowy nigdy nie może powiedzieć „stop”, dosyć już zrobiłem i mogę spocząć na laurach. To jest niekończąca się historia. Życzę więc, by tak było i w Państwa przypadku – powiedział prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej, zwracając się do profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów, którzy otrzymali tytuły i stopnie naukowe w 2018 roku. Dzień uroczystego, otwartego posiedzenia Senatu PG, poświęconego promocjom akademickim oraz wręczeniu medali i odznaczeń pracownikom uczelni, obchodzony był jako pierwsze w historii Święto Politechniki Gdańskiej.

 

Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Wzięli w niej udział również posłowie na sejm i senator RP, przedstawiciele duchowieństwa, reprezentanci władz regionalnych i trójmiejskich, członkowie Rady Rektorów Województwa Pomorskiego i Rady Uczelni PG, przedstawiciele uczelni wyższych z Polski, Ukrainy i Białorusi, członkowie Senatu PG, byli rektorzy Politechniki Gdańskiej, profesorzy emerytowani i doktorzy honoris causa PG, przedstawiciele Stowarzyszenia Absolwentów PG i Samorządu Studentów PG oraz członkowie społeczności akademickiej naszej uczelni.

W swoim przemówieniu prof. Jacek Namieśnik podkreślił, że uzyskiwanie stopni naukowych i tytułu naukowego jest ściśle związane z prowadzeniem efektywnej pracy badawczej i badawczo-wdrożeniowej, co jest jednym z podstawowych obowiązków nauczycieli akademickich. Jak przypomniał, od chwili wprowadzenia w życie przepisów o doktoratach wdrożeniowych znacznie rozszerzyły się możliwości uzyskania stopnia naukowego doktora za prace praktyczne, o dużym znaczeniu dla gospodarki.

– Na Politechnice Gdańskiej prowadzonych jest obecnie 17 doktoratów wdrożeniowych. Oceniam, że nasze możliwości w tym zakresie są znacznie większe. (…) Bardzo liczę na to, że wydziały zgłoszą większą liczbę ofert w trakcie kolejnych konkursów na doktoraty wdrożeniowe, które ogłasza Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – mówił rektor.

Ustawa 2.0 – Szkoła doktorska Politechniki Gdańskiej

Prof. Jacek Namieśnik powołał Komisję mającą przygotować zasady organizacji Szkoły Doktorskiej, w ramach której prowadzone będzie kształcenie wszystkich doktorantów, którzy od 1 października 2019 roku podejmą studia III stopnia nie tylko na Politechnice Gdańskiej, ale także w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN oraz Instytucie Budownictwa Wodnego PAN. Jego zdaniem następnym krokiem powinno być utworzenie Środowiskowej Szkoły Doktorskiej, w ramach której kształcić się będą doktoranci z różnych gdańskich uczelni.

– Kształcenie doktorantów powinno mieć charakter interdyscyplinarny i najłatwiej byłoby to zrealizować w ramach jednej szkoły. Będzie to jednocześnie sygnał dla otoczenia, że środowisko akademickie Gdańska podejmuje konkretne działania na rzecz integracji – podkreślił.

Ustawa 2.0 – Zmiany organizacyjne na PG

Rektor raz jeszcze potwierdził, że dyscypliny naukowe na Politechnice Gdańskiej będą skupione wokół wydziałów. Pierwszym etapem działań w tym zakresie jest pozytywna opinia Senatu z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie połączenia Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa. W ten sposób dyscyplina naukowa inżynieria mechaniczna realizowana będzie w ramach jednego wydziału, który zacznie funkcjonować 1 października br.

– Wszyscy znamy napięty harmonogram wdrażania zarządzeń wykonawczych związanych z Ustawą 2.0. Wyzwanie jest bardzo duże, musimy bowiem podejmować decyzje bez znajomości wszystkich przepisów wykonawczych. (…) Kierownictwo uczelni odczuwa presję i brzemię odpowiedzialności za powodzenie całego przedsięwzięcia. Serdecznie dziękuję za wyrazy poparcia, otwartość na zmiany i akceptację naszych działań. To dodaje nam sił i stanowi zachętę do kolejnych inicjatyw – powiedział prof. Namieśnik.

Pod koniec swojego przemówienia rektor zachęcił do regularnego zapoznawania się z zawartością witryny Ustawa 2.0 – zakładki poświęconej dostosowywaniu uczelni do przepisów związanych z wejściem w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (jak podkreślił, od momentu jej utworzenia była wyświetlana już prawie 60 tysięcy razy) oraz strony internetowej, na której można znaleźć aktualne informacje o parametrach bibliometrycznych, jakimi charakteryzuje się dorobek naukowy naszych pracowników i słuchaczy studium doktoranckiego.

Medale i odznaczenia dla profesorów

Po swoim wystąpieniu rektor poprosił prof. Janusza Cieślińskiego, prorektora ds. organizacji, o poprowadzenie dalszej części uroczystości. Wygłosił on laudację na cześć prof. Aleksandra Kołodziejczyka, rektora Politechniki Gdańskiej w latach 1996–2002, któremu minister kultury i dziedzictwa narodowego nadał Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

– Prof. Aleksander Kołodziejczyk był organizatorem i animatorem setek wydarzeń kulturalnych odbywających się nie tylko na Politechnice Gdańskiej, ale i w innych ośrodkach Pomorza. Dzięki jego staraniom na naszej uczelni gościli tacy artyści, jak Krzysztof Penderecki i Rafał Blechacz. Szczególnym mecenatem pan profesor otoczył Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej – wymienił prof. Janusz Cieśliński.

Aktu dekoracji dokonał Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, w towarzystwie prof. Jacka Namieśnika, rektora PG.

– Fakt, że na uczelni technicznej, jaką jest Politechnika Gdańska, gdzie przede wszystkim zgłębiane są nauki ścisłe, pojawiają się ważne wydarzenia kulturalne, zwłaszcza muzyczne, to piękna tradycja zainicjowana przez profesora Kołodziejczyka. Za te wszystkie zasługi raz jeszcze w imieniu rządu Rzeczypospolitej Polskiej panu profesorowi serdecznie dziękuję – powiedział wiceminister.

W dalszej części posiedzenia, prowadzonej przez prof. Piotra Dominiaka, prorektora ds. internacjonalizacji i innowacji, prof. Jacek Namieśnik wręczył Medal za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej prof. Ryszardowi Andruszkiewiczowi z Wydziału Chemicznego, profesorowi emeritus PG. Następnie rektor dokonał przyjęcia w poczet profesorów tytularnych naszej uczelni tych osób, które otrzymały ten tytuł w 2018 roku. Prof. Jacek Namieśnik wręczył tym profesorom Medale Pamiątkowe PG.

Promocja doktorów habilitowanych i doktorów oraz nagrody

Prof. Janusz Smulko, prorektor ds. nauki, poprowadził ślubowanie oraz promocję doktorów habilitowanych i doktorów, którym w zeszłym roku stopnie naukowe nadały uprawnione rady wydziałów. Po odczytaniu roty ślubowania aktu promocji dokonał rektor PG w asyście dziekanów poszczególnych wydziałów. Doktorom towarzyszyli również ich promotorzy.

W ostatniej części uroczystości, prowadzonej przez prof. Marka Dzidę, prorektora ds. kształcenia i dydaktyki, autorzy najlepszych prac magisterskich obronionych w 2018 r., którym towarzyszyli ich opiekunowie, otrzymali z rąk rektora PG statuetki nagrody „Dyplom Roku”. Rektor wręczył je w asyście dziekanów poszczególnych wydziałów.

O oprawę artystyczną uroczystości zadbał Akademicki Chór Politechniki Gdańskiej.

Prezentacja z uroczystego posiedzenia senatu, zawierająca m.in. listę promowanych pracowników naukowych i zdobywców nagród, znajduje się tutaj.

Całe przemówienie prof. Jacka Namieśnika można znaleźć w najnowszym numerze „Pisma PG”.

Galerię zdjęć ze Święta Politechniki Gdańskiej można znaleźć tutaj.

Dzień uroczystego posiedzenia Senatu PG poświęconego promocjom akademickim, które odbywa się w marcu każdego roku, został ustanowiony Świętem Politechniki Gdańskiej zgodnie z uchwałą Senatu PG przyjętą 21 lutego 2018 r.

Galeria zdjęć