Podpisano umowę o dofinansowanie budowy Centrum Kompetencji STOS o wartości ponad 114 mln

Podczas uroczystej sesji jubileuszowej z okazji 25-lecia Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (CI TASK) prof. Piotr Dominiak, pełniący obowiązki rektora Politechniki Gdańskiej, podpisał z przedstawicielami Agencji Rozwoju Pomorza umowę dotyczącą dofinansowania budowy Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services). Całkowita wartość projektu przekracza 114 mln zł brutto, a dofinansowanie w wysokości ponad 66 mln zł pochodzić będzie m.in. z wdrażanych przez samorząd województwa pomorskiego programów unijnych oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Sesję poprowadził prof. Henryk Krawczyk, dyrektor CI TASK.

 

– Ta inwestycja powinna dać nowy impuls naszemu środowisku, pozwolić na rozwój badań i nowoczesnej dydaktyki. Politechnika Gdańska ma wielkie ambicje rozwojowe, a ten projekt był oczkiem w głowie naszego zmarłego rektora, prof. Jacka Namieśnika. Będziemy się starali kontynuować jego wolę wspomagania Centrum Kompetencji STOS – zapewnił prof. Piotr Dominiak, pełniący obowiązki rektora PG.

 

Nowoczesne centrum informatyczne

Dofinansowany projekt obejmuje budowę Centrum Kompetencji STOS (Smart and Transdisciplinary knOwledge Services), jak również platformy do świadczenia nowoczesnych usług typu SMART. Cała inwestycja dotyczy budowy siedziby CI TASK, a także nowoczesnych serwerowni sieciowo-obliczeniowych, w tym tzw. „bunkra”, spełniającego wysokie wymogi bezpieczeństwa i niezawodności, do przetwarzania danych on-line oraz długoterminowego ich przechowywania.

Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, zaznaczył, że projekt ten jest niezwykle ważny nie tylko dla uczelni, ale i całego regionu.

– Politechnika Gdańska po raz kolejny udowadnia, że potrafi być dobrym beneficjentem środków unijnych i obficie korzystać z naszego członkostwa w UE. Prof. Jacek Namieśnik identyfikował się z tym projektem i chciałbym dziś prosić, abyśmy wszyscy razem na Pomorzu także to robili – zaapelował.

Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, wyraził nadzieję, że CK STOS połączy naukę z gospodarką, a uczelnie wyższe z przedsiębiorcami, którzy będą korzystać z usług nowego centrum informatycznego.

– Podpisana dziś umowa przekracza granice regionu, a może i naszej ojczyzny, bo wiemy, że w świecie informatycznym żadnych granic nie ma – stwierdził.

 

25-lecie CI TASK

Prof. Henryk Krawczyk wręczył okolicznościowe medale osobom zasłużonym dla Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, po czym przybliżył cel i zadania projektu CK STOS.

– Samodzielna siedziba naszego centrum informatycznego, z nowoczesnym wyposażeniem technologicznym, znajdzie się obok gmachu Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG. Oprócz jego budowy będziemy rozwijać platformę świadczenia nowoczesnych usług typu SMART, wspomagających działalność badawczo-rozwojową – wyjaśnił.

Arch. Zbigniew Reszka, dyrektor biura architektonicznego Arch-Deco, przedstawił projekt gmachu CK STOS. Budynek ten znajdzie się na osi Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej, a powyżej całego założenia będzie też zaprojektowany przez jego firmę park.

W kolejnej części sesji wykłady wygłosili zaproszeni goście. Prof. Jan Węglarz, dr honoris causa PG, pełnomocnik dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN ds. Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego i dr inż. Maciej Stroiński, zastępca przewodniczącego Rady Pionier, zastępca p. dyr. PCSS, opowiedzieli o roli ogólnopolskiej sieci światłowodowej Pionier dla polskiej nauki i gospodarki. Podkreślili przy tym, że CI TASK zawsze było jej aktywnym uczestnikiem, a projekt Pionier powstał wcześniej niż podobne rozwiązania w USA. Prof. Kazimierz Wiatr, przewodniczący Rady Pionier, senator RP, dyrektor Akademickiego Centrum Komputerowego Cyfronet AGH, poświęcił swoje wystąpienie obliczeniom wielkiej skali jako stymulatorowi innowacyjnych rozwiązań w Polsce, poruszając wątki społeczeństwa informacyjnego, technologii cyfrowych, nauki i gospodarki. Mścisław Nakonieczny, były dyrektor CI TASK, przedstawił natomiast historię Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej.

Galeria zdjęć