Pokaźna kolekcja medali – zapraszamy na wystawę

Siedemdziesiąt medali pamiątkowych wyższych uczelni Trójmiasta można obejrzeć na Politechnice Gdańskiej. Najstarszy okaz pochodzi z 1904 roku – to medal wybity na okoliczność pierwszej inauguracji na naszej uczelni.

 

Wystawa czynna będzie do 6 marca w holu Biblioteki Głównej PG. Wstęp wolny!

Medale pochodzą z prywatnych zbiorów dr. hab. inż. Dariusza Świsulskiego, prof. nadzw. PG, prodziekana ds. organizacji studiów na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki.

– Prezentowane na ekspozycji medale, ze względu na ograniczone miejsce, stanowią tylko niewielki fragment moich zbiorów. Posiadam prawie pięćset medali – nie tylko z polskich, ale również z zagranicznych uczelni – mówi prof. Dariusz Świsulski.

Na ekspozycji prezentowane są przede wszystkim medale związane z Politechniką Gdańską. Oprócz medalu zaprojektowanego przez niemieckiego rzeźbiarza Waltera Schmarje, który został wybity w 1904 roku, na wystawie można zobaczyć pierwszy powojenny medal Politechniki Gdańskiej. Wyemitował go w 1963 roku Wydział Architektury, z okazji osiemdziesiątych urodzin Mariana Osińskiego.

– Kolejne medale przypominają rocznice uczelni i zasłużonych pracowników albo związane są z poszczególnymi wydziałami, ze studium wojskowym. Ciekawym eksponatem jest fragment łańcucha, jaki otrzymywali doktorzy honoris causa Politechniki Gdańskiej – opowiada prof. Dariusz Świsulski.

Interesujące są także medale dotyczące Uniwersytetu Gdańskiego – można przyjrzeć się medalowi zaprojektowanemu z okazji założenia czy też dziesięciolecia działalności UG.

Na ekspozycji znajdują się również medale z wizerunkami: Lecha Wałęsy, Françoisa Mitterranda i Richarda von Weizsäckera wybite z okazji odebrania przez nich doktoratów honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego.

Zobaczyć można także medale dotyczące Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i gdyńskich: Akademii Morskiej czy też Akademii Marynarki Wojennej. Medale odzwierciedlają zmiany zachodzące na tych uczelniach. Niektóre uczelnie, takie jak Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Gdańskie Seminarium Duchowne reprezentowane są pojedynczymi medalami.

– Oglądając medale warto też zwrócić uwagę na artystów, którzy je projektowali. Przy każdym medalu na wystawie znajduje się informacja o autorze. Twórcami tych medali są najwybitniejsi polscy medalierzy. Warto przypomnieć Wiktora Tołkina, gdańskiego rzeźbiarza zmarłego w maju 2013 roku. Był autorem monumentalnych pomników, ale również ponad trzydzieści medali, w tym w dużej części medali gdańskich uczelni. To Tołkin jest autorem medalu z 1965 roku z okazji dwudziestolecia Politechniki Gdańskiej oraz dwóch medali z 1973 roku, w tym medalu za zasługi dla Politechniki Gdańskiej  – akcentuje prof. Dariusz Świsulski.

– Tołkin jest też autorem medali na inaugurację działalności Uniwersytetu Gdańskiego i szeregu medali Akademii Medycznej. Cenne są tez medale Gertrudy Kuziemskiej-Wilczopolskiej. Dotyczą one Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Akademii Morskiej – dodaje prodziekan.

***

Historia medalierstwa na ziemiach polskich sięga XVI wieku, kiedy sztuka ta dotarła z Włoch. Pierwsze medale upamiętniały ważne wydarzenia w kraju i w rodzinie królewskiej. Później związane były również z dworami możnowładców, regionami, miastami, czy instytucjami. Ważną rolę w okresie zaborów pełniły medale patriotyczne. Obecnie najczęściej spotykane są medale pamiątkowe, których zadaniem jest upamiętnienie ważnych wydarzeń, rocznic, czy osób, ale również medale nagrodowe, dla zasłużonej osoby lub za zwycięstwo np. w rywalizacji sportowej.