Politechnika Gdańska i Gdański Uniwersytet Medyczny zacieśniają współpracę

Współpraca pomiędzy Politechniką Gdańską a Gdańskim Uniwersytetem Medycznym będzie jeszcze bardziej intensywna, a naukowcy obydwu uczelni będą wspólnie pracować nad podniesieniem jakości swoich badań i projektów, a także nad inicjowaniem nowych pól współpracy – takie wnioski płyną z seminarium, które odbyło się w poniedziałek w laboratorium innowacji Linte^2 na Politechnice Gdańskiej.

 

Seminarium naukowców PG i GUMedu było ukierunkowane przede wszystkim na zbadanie potrzeb i możliwości obydwu uczelni w obszarach naukowych łączących rozwiązania technologiczne z medycyną. Ale to nie wszystko - było też okazją na zarysowanie nowych obszarów współpracy pomiędzy naukowcami, a także polem do omówienia efektów wspólnych działań podejmowanych w przeszłości.

Naukowcy reprezentujący różne wydziały PG i GUMedu mogli też w szerokim gronie zobaczyć projekty i badania nad którymi pracują inni, co ma posłużyć jeszcze większej integracji i zacieśnieniu współpracy pomiędzy jedynymi uczelniami z Trójmiasta, które w niedawnym konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymały statusy „uczelni badawczych”. 

Nowe projekty badawcze

Z ramienia Politechniki Gdańskiej w seminarium wzięli udział naukowcy reprezentujący różne dziedziny i obszary naukowe, pracujący na co dzień na wydziałach WETI, WM, WEiA, WILiŚ, WCh, czy WFTiMS.

Władze naszej uczelni reprezentowali prof. Krzysztof Wilde, rektor PG, prof. Janusz Nieznański, prorektor PG ds. umiędzynarodowienia i innowacji oraz prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju. Z kolei GUMed reprezentowali m.in. prof. Janusz Siebert, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Podczas swoich wystąpień poszczególni naukowcy opowiadali o dotychczasowych sukcesach zespołów naukowych, ale też planach rozwojowych. Przedstawiali m.in. nowe projekty badawcze z zakresu nowoczesnych technologii multimedialnych stosowanych w medycynie, inżynierii biomechanicznej i biomedycznej, czy kinezjologii. Referowali też przebieg prac nad nowymi bionanomateriałami i rozwiązaniami służącymi sprawniejszemu diagnozowaniu i terapii pacjentów.

Świat techniki i medycyny

– Możliwości kooperacji pomiędzy naszymi uczelniami są olbrzymie – mówił po zakończeniu seminarium prof. Janusz Nieznański, prorektor PG. – Wystąpienia i prezentacje przedstawione przez naukowców robiły ogromne wrażenie i pokazały, jak duży potencjał drzemie w naszym partnerstwie. Dzisiejsze seminarium to kolejny element w budowie zintegrowanej współpracy pomiędzy PG a GUMedem, wkrótce czekają nas kolejne spotkania i dużo wspólnej, efektywnej pracy – dodał.

Prorektorowi Politechniki Gdańskiej wtórował prof. Janusz Siebert, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej GUMed-u.

– Jestem pozytywnie zaskoczony zakresem działań naukowców z obydwu uczelni – mówił prof. Janusz Siebert. – Liczba badań i projektów, ale też skala możliwości płynących z ich realizacji, jest bardzo imponująca. Cieszę się, że wymieniamy doświadczenia i rozmawiamy o wzajemnych potrzebach. Na całym świecie współpraca świata techniki i medycyny wciąż się zacieśnia, a my mamy dużą szansę, żeby Politechnika Gdańska i Gdański Uniwersytet Medyczny wykazały się na tym polu nie tylko w wymiarze krajowym, ale też międzynarodowym. 

Galeria zdjęć