Politechnika Gdańska i Politechnika Łódzka współorganizatorami konferencji międzynarodowej ERPOS 2020

Politechnika Gdańska i Politechnika Łódzka zapraszają na XV edycję konferencji Electrical and Related Properties of Organic Solids (ERPOS), która odbędzie się w Gdańsku w dniach 12-16 lipca 2020 r. Termin zgłaszania abstraktów upływa 29 lutego, a rejestracja uczestników trwa do końca maja.

 

Prestiżowy cykl konferencji ERPOS został zapoczątkowany w Polsce w 1974 r., co czyni tę serię wydarzeń naukowych jednym z najdłuższych cykli międzynarodowych konferencji dotyczących elektroniki organicznej. Interdyscyplinarny zakres tematyczny konferencji z pogranicza nauki oraz techniki poszerzał się z biegiem lat, podążając za najnowszymi osiągnięciami i trendami w dziedzinie fizyki, chemii, biologii i inżynierii materiałowej. Obecnie zakres ten obejmuje m.in.:

• fotofizykę i przewodnictwo elektryczne,

• organiczne diody elektroluminescencyjne i lasery,

• organiczne i perowskitowe ogniwa słoneczne,

• tranzystory organiczne,

• bioelektronikę i biofotonikę,

• optykę nieliniową i nanofotonikę,

• organiczne i węglowe materiały przewodzące.

Od 1996 r. konferencja ERPOS, gromadząca od 100 do 150 uczestników z całego świata,organizowana jest regularnie co 3 lata, przy czym co druga jej edycja odbywa się w Polsce. Brak sesji równoległych umożliwia naukowcom udział we wszystkich sesjach tematycznych sprzyjający efektywnemu transferowi wiedzy i nawiązywaniu współpracy naukowej. Wykładom i innym spotkaniom o charakterze naukowym towarzyszy szereg wydarzeń kulturalnych. Dzięki temu, ERPOS stanowi nie tylko platformę wymiany osiągnięć pomiędzy najlepszymi polskimi i zagranicznymi naukowcami pracującymi w dziedzinie elektroniki organicznej oraz dziedzinach pokrewnych, ale także idealne narzędzie promocji polskiej nauki, kultury i dziedzictwa narodowego.

Najbliższa XV edycja tej konferencji odbędzie się w dniach 12-16 lipca 2020 r. w Gdańsku. Dzięki wspólnym wysiłkom Katedry Fizyki Zjawisk Elektronowych Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej oraz Katedry Fizyki Molekularnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej będących organizatorami tego wydarzenia ERPOS 2020 będzie miał zaszczyt gościć jednych z najbardziej znanych badaczy z całego świata, takich jak profesor Henning Sirringhausz Uniwersytetu Cambridge, profesor Paul W.M. Blom, dyrektor Instytutu Maxa Planca do Badań Polimerów w Moguncji, profesor René Janssen z Uniwersytetu Technicznego w Eindhoven czy profesor Mohammad Khaja Nazeeruddin z Politechniki Federalnej w Lozannie. Konferencji przewodniczą prof. Wojciech Pisula z Politechniki Łódzkiej oraz dr inż. Justyna Szostak z Politechniki Gdańskiej.  

– Idea solidarności i współpracy nie tylko w nauce, ale i w życiu codziennym, jest dla nas, jako organizatorów niezmiernie ważna. To jej zawdzięczamy wysoki poziom naukowy tej konferencji – mówi dr inż. Justyna Szostak.  – Nie bez przyczyny miejscem otwarcia całego wydarzenia będzie Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku.

Badacze, którzy chcieliby wziąć czynny udział w konferencji, proszeni są o wstępną rejestrację i przesyłanie streszczeń swoich wystąpień do końca lutego. Zatwierdzenie tematów przewidywane jest na koniec marca. Artykuły pokonferencyjne opublikowane zostaną w specjalnym wydaniu "Electrical and Related Properties of Organic Solids" czasopisma  Materials - czasopisma o otwartym dostępie (Open Access), któremu w ministerialnym wykazie czasopism naukowych przypisano aż 140 pkt dla nauk fizycznych, chemicznych oraz inżynierii materiałowej i biomedycznej. Szczegóły dotyczące konferencji dostępne są na stronie internetowej www.erpos.eu, a wszelkie zapytania kierować można na adres erpos2020@pg.edu.pl.

 

Foto.: dr inż. Marcin Łapiński