Politechnika Gdańska i Sopot podpisały umowę licencji na korzystanie ze Standardów Dostępności

Sopot to piąte miasto w Polsce, które przy projektowaniu przestrzeni publicznej stosować będzie opracowane na Politechnice Gdańskiej Standardy Dostępności, czyli reguły, według których kształtuje się przestrzeń przyjazną dla wszystkich użytkowników, w szczególności osób z niepełnosprawnościami. Umowę w tej sprawie podpisano 7 czerwca w Sopocie.

 

Umowę z ramienia Politechniki Gdańskiej podpisał prof. dr hab. Piotr Dominiak, prof. zw. PG, prorektor ds. internacjonalizacji i innowacji PG, a z ramienia Sopotu wiceprezydent Joanna Cichocka-Gula. W podpisaniu umowy uczestniczyli też mgr inż. Damian Kuźniewski, dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Politechniki Gdańskiej oraz mgr Piotr Kaliszczuk, broker innowacji w Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG.

Podpisując umowę, Sopot dołączył do grupy miast które chcą być przyjazne mieszkańcom w zakresie tworzenia takich uwarunkowań przestrzennych, które będą ułatwiać osobom niepełnosprawnym, osobom starszym, rodzicom z dzieckiem w wózku, kobietom w ciąży, a także osobom z czasowymi ograniczeniami mobilności, na bez barierowe korzystanie z miejsc publicznych takich, jak ciągi piesze, parki, przystanki, skwer, ulica czy bulwar.

– Nie możemy wykluczać dużych grup ludzi z dostępności do przestrzeni miejskiej, szczególnie teraz kiedy społeczeństwo się starzeje i grupa osób o mniejszej sprawności będzie się powiększała. Dotyczy to infrastruktury, ale i samej organizacji miasta, sposobu transportu, komunikowania się. To są wielkie wyzwania, przed którymi stoją dziś wszystkie miasta – zarówno te dopiero budowane, gdzie  takie problemy można rozwiązywać już na etapie projektowania, jak i miasta ze starą zabudową, gdzie trzeba szukać nowych rozwiązań – powiedział prof. Piotr Dominiak.

Opracowane na Politechnice Gdańskiej przez dr. hab. inż. Marka Wysockiego, prof. nadzw. PG z Wydziału Architektury, Standardy Dostępności określają wytyczne do projektowania i zagospodarowania przestrzeni publicznych w celu wdrożenia rozwiązań przyjaznych wszystkim użytkownikom przestrzeni o zróżnicowanych ograniczeniach w mobilności i percepcji, w tym osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom starszym. Obejmuje to projektowanie obiektów i przedmiotów dostępnych dla wszystkich osób, bez względu na to, czy są osobami niepełnosprawnymi czy sprawnymi.

Standardy Dostępności zawierają niezbędne informacje i rozwiązania służące zaprojektowaniu i modernizacji przestrzeni publicznej zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego w celu ujednolicenia rozwiązań stosowanych na terenie miasta. Odwołują się do polskich przepisów prawnych, jak również standardów z innych krajów europejskich.

– Standardy dostępności polegają na tym, że projektanci, którzy zobowiązani są do tego, żeby projektować obiekty w danym mieście, muszą przestrzegać pewnych wytycznych, w jaki sposób poszczególne elementy powinny być zaprojektowane, po to, aby osoby, które mają na przykład problemy w poruszaniu się, mogły z tych przestrzeni w sposób przyjazny i bezpieczny korzystać – powiedział Damian Kuźniewski.

Sopot jest kolejnym miastem, po Gdyni, Starogardzie Gdańskim, Koninie i Poznaniu, które wdraża Standardy Dostępności.

Galeria zdjęć