Politechnika Gdańska na 4. miejscu wśród uczelni technicznych i w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni w kraju w rankingu „Perspektywy”

W najnowszej edycji rankingu szkół wyższych Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” Politechnika Gdańska zajęła czwarte miejsce wśród uczelni technicznych (ex equo z Politechniką Łódzką) i ósmą pozycję wśród wszystkich uczelni w kraju. Podczas gali rankingu, która odbywa się 17 lipca w Warszawie, Politechnikę Gdańską reprezentuje prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju.

 

 „Ranking Szkół Wyższych Perspektywy” prowadzony jest od 1999 roku. Uwzględnia on wszystkie polskie uczelnie wyższe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne (poza uczelniami artystycznymi), które posiadają co najmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora oraz posiadają minimum 200 studentów studiów stacjonarnych. Nad prawidłowością i rzetelnością przygotowania rankingu czuwa Kapituła, której przewodniczącym jest prof. Michał Kleiber, były prezes Polskiej Akademii Nauk oraz Minister Nauki i Informatyzacji.

W tegorocznej edycji badania brano pod uwagę 28 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: prestiż, innowacyjność, potencjał naukowy, efektywność naukową, warunki kształcenia, umiędzynarodowienie studiów oraz pozycję absolwentów na rynku pracy. Dzięki temu ranking odzwierciedla wszystkie istotne wymiary i funkcje szkoły wyższej: badawcze, dydaktyczne, społeczne i związane z transferem wiedzy.

W ogólnej klasyfikacji na czele rankingu uplasował się Uniwersytet Jagielloński, a tuż za nim Uniwersytet Warszawski. Trzecie miejsce zajęła Politechnika Warszawska. Najwyższą pozycję wśród trójmiejskich uczelni zajął Gdański Uniwersytet Medyczny (6. miejsce), natomiast Politechnika Gdańska uplasowała się jako druga pomorska uczelnia (8. miejsce).

Z kolei w klasyfikacji polskich uczelni technicznych PG zajęła ponownie 4. miejsce, za Politechniką Warszawską, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Politechniką Wrocławską. Czwartą pozycję przyznano ex equo - podobnie jak w ub. roku - również Politechnice Łódzkiej. Gdańska uczelnia wyprzedziła z kolei m.in. Politechnikę Poznańską, Śląską i Lubelską. Pełne zestawienie dostępne jest na stronie internetowej rankingu.

Jeśli zaś chodzi o pozycję w rankingu dla poszczególnych kryteriów, PG zajęła ósme miejsce w kraju pod względem innowacyjności oraz zamyka pierwszą dziesiątkę w aspekcie potencjału naukowego. Więcej o rankingu szkół wyższych w podziale na poszczególne kryteria [TUTAJ]. 

Wysokie pozycje Politechnika Gdańska zajęła również w rankingu studiów inżynierskich. Na 2. miejscu w Polsce znalazła się inżynieria biomedyczna, a na 3. miejscu geodezja i kartografia, inżynieria materiałowa i inżynieria środowiska. Na 4. miejscu uplasowały się biotechnologia, budownictwo, elektronika i telekomunikacja, a także elektrotechnika, z kolei na 5. miejscu znalazły się m.in. architektura, fizyka techniczna oraz informatyka.

W rankingu kierunków ekonomicznych wysoko sklasyfikowano również zarządzanie (Wydz. Zarządzania i Ekonomii PG), które zajęło 6. miejsce ex equo z Uniwersytetem Łódzkim. Kierunek ten stawał do rywalizacji z aż 46 rywalami, wywodzącymi się nie tylko z uczelni technicznych, ale również takich o profilu ekonomicznym i humanistycznym. 

 – Politechnika Gdańska utrzymuje stabilną, wysoką pozycję w rankingu polskich uczelni wyższych. Co więcej, ponownie znalazła się w ścisłej czołówce uczelni technicznych – podsumowuje  prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Przed naszą uczelnią rysują się również bardzo dobre perspektywy. Dzięki otrzymaniu statusu uczelni badawczej, nasza uczelnia zyskała nowe możliwości do rozwijania dydaktyki oraz kompetencji naszych naukowców. W kolejnych latach z pewnością przełoży się to na poprawę pozycji PG na mapie polskiej i międzynarodowej nauki.

Galeria zdjęć