Politechnika Gdańska na II miejscu w rankingu prodoktoranckich uczelni

Politechnika Gdańska uplasowała się na II miejscu w piątej edycji konkursu na najbardziej prodoktorancką uczelnię PRODOK. Laureatów wyłoniono podczas XIII Krajowego Zjazdu Doktorantów w Krakowie.

W konkursie PRODOK uczestniczyło 39 uczelni. Pytania ankietowe dotyczyły sytuacji doktorantów w pięciu obszarach: zabezpieczenia finansowego doktorantów, wsparcia ich aktywności naukowej, samorządności, wpływu na program studiów, a także proporcji doktorantów studiujących w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Zwyciężył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, trzecie miejsce należy do Politechniki Warszawskiej. Na czwartym miejscu uplasował się Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a tuż za nim ex aequo Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Gdański.

Jury rankingu doceniło uczelnie, które pomagają doktorantom pozyskiwać granty zagraniczne oraz nawiązywać współpracę z przemysłem. Prodoktoranckie uczelnie kładą nacisk na studia w językach obcych oraz starają się rozwijać programy umożliwiające zdobycie podwójnego dyplomu doktorskiego szczególnie na uczelniach zagranicznych. Podsumowanie konkursu można przeanalizować tutaj.

W skład kapituły oceniającej wnioski weszli prof. Józef Lubacz (przewodniczący rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz doktoranci: Dominik Bień (przewodniczący), Damian Dudała, Dominik Suligowski oraz Rafał Ogórek.

Wyniki konkursu znajdują się tutaj.

Jesteśmy na prodoktoranckiej uczelni

– Tak wysoka lokata motywuje nas to do ciągłej pracy nad poprawianiem warunków doktorantów na Politechnice Gdańskiej – mówi Przemysław Kitowski, przewodniczący Samorządu Doktorantów na naszej uczelni. – W 2011 Politechnika Gdańska została sklasyfikowana na 21 miejscu wśród uczelni biorących udział w konkursie na najbardziej prodoktorancką uczelnię w Polsce. Przez rok udało nam się wiele poprawić.

– Jesteśmy na prodoktoranckiej uczelni. Spory odsetek doktorantów otrzymuje stypendia, mamy swoich przedstawicieli w licznych komisjach ogólnouczelnianych, jak i wydziałowych. Warto dodać, ze budżet Samorządu Doktorantów PG pozwala na realizację wielu działań integracyjnych, sportowych oraz szkoleniowych – dodaje Przemysław Kitowski.

2012-12-13 10:24:35