Politechnika Gdańska na podium konkursu PRODOK

Krajowa Reprezentacja Doktorantów rozstrzygnęła jedenastą edycję konkursu PRODOK, w którym wyłaniane są najbardziej prodoktoranckie uczelnie w Polsce. Politechnika Gdańska zajęła w nim trzecie miejsce, ex aequo z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Partnerem merytorycznym tegorocznej edycji było wydawnictwo Elsevier.

 

W konkursie oceniane są między innymi regulaminy studiów doktoranckich, stypendia przyznawane przez uczelnię, warunki funkcjonowania samorządu doktorantów czy obecność ich przedstawicieli w uczelnianych gremiach. Analizie podlegają także badania naukowe doktorantów, granty i dofinansowania zdobyte przez nich na prowadzenie studiów oraz wspieranie współpracy międzynarodowej.

Po podsumowaniu wszystkich kategorii Politechnika Gdańska uzyskała 79 punktów na 100 możliwych. Zdobywcy pierwszego miejsca, Uniwersytet Warszawski oraz Politechnika Warszawska, zdobyli po 83 punkty. Na drugim miejscu uplasował się Uniwersytet Jagielloński z wynikiem wynoszącym 80 punktów. Organizatorzy otrzymali w sumie 30 zgłoszeń od uczelni z całego kraju.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej Krajowej Reprezentacji Doktorantów.