Politechnika Gdańska po raz drugi z prestiżową nagrodą ELSEVIER Research Impact Leaders 2017

Po raz drugi Politechnika Gdańska otrzymała nagrodę ELSEVIER Research Impact Leaders 2017 w kategorii Social Sciences. Nagroda przyznawana jest uczelniom, których publikacje miały największy wpływ na postrzeganie polskiej nauki w świecie. Pod uwagę brany był wzrost  liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych z udziałem zagranicznych współautorów oraz poziom cytowań w danej dyscyplinie.

 

Prof. Jacek Namieśnik, rektor PG odebrał tę prestiżową, przyznawaną od 2016 roku nagrodę, 27 listopada podczas gali w ramach konferencji „Polskie uczelnie w światowej perspektywie – Rankingi a zarządzanie szkołą wyższą”, zorganizowanej przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy” wspólnie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Polską Komisją Akredytacyjną. Statuetkę wręczył Łukasz Szumowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

- Po raz kolejny otrzymaliśmy nagrodę za publikacje multidyscyplinarne z pogranicza nauk społecznych i technicznych. To wyraz uznania dorobku naszej Alma Mater, ale i sygnał dla wszystkich uczelni, że interdyscyplinarność to jeden z filarów współczesnej nauki - powiedział prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej.

Podczas konferencji, w której wzięli udział przedstawiciele władz uczelni, prof. Jacek Namieśnik wygłosił wystąpienie pt. „Rankingi budują wizerunek - strategia rankingowa Politechniki Gdańskiej”.

Politechnika Gdańska została doceniona za najbardziej umiędzynarodowione publikacje oraz największy udział publikacji wśród prestiżowych tytułów, co stanowi wynik znaczącego wzrostu liczby publikacji w dyscyplinie Social Sciences oraz wzrostu liczby autorów.

W okresie 2014-2016 zostało zindeksowanych 110 publikacji, co przekłada się na 287 procentowy wzrost dla tego okresu. Jednocześnie liczba publikujących autorów wyniosła 132 co oznacza 358 procentowy wzrost. Wszystkie publikacje w tej dyscyplinie były średnio cytowane 1,78 razy częściej w stosunku do średniej cytowalności światowej. Szczegółowe uzasadnienie nagrody w kategorii Social Sciences - obszar nauk społecznych dla Politechniki Gdańskiej można znaleźć tutaj.

- Dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do tak znaczącego wzrostu publikacji interdyscyplinarnych, a co za tym idzie, do rosnącej rozpoznawalności Politechniki Gdańskiej w międzynarodowym środowisku naukowym - dodał prof. Jacek Namieśnik.

Galerię zdjęć z konferencji i wręczenia nagród można obejrzeć tutaj.

Galeria zdjęć

Załączone pliki