Politechnika Gdańska po raz pierwszy w Rankingu Szanghajskim

Politechnika Gdańska po raz pierwszy została ujęta w prestiżowym Academic Ranking of World Universities (ARWU) zwanym również Rankingiem Szanghajskim. Wśród tysiąca najlepszych uczelni z całego świata  znalazło się osiem polskich szkół wyższych.

 

Każdego roku ARWU klasyfikuje ponad 2000 uczelni i publikuje ponad 1000 najlepszych spośród nich.

Politechnika Gdańska w rankingu szanghajskim sklasyfikowana została po raz pierwszy i od razu znalazła się w przedziale 801-900, wyprzedzając 2 inne polskie uczelnie. Spośród polskich uczelni w tegorocznej edycji rankingu sklasyfikowanych zostało 8 (do zeszłorocznej edycji rankingu zakwalifikowało się 9 polskich uczelni). W tym samym przedziale co PG sklasyfikowane zostały także 2 inne polskie uczelnie – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Politechnika Warszawska. Jedynie 3 polskie uczelnie sklasyfikowane zostały na wyższych miejscach – Uniwersytet Warszawski (301-400), Uniwersytet Jagielloński ( 401-500) oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (701-800).

PG jako jedna z 2 polskich uczelni uzyskała punkty w ramach wskaźnika HiCi (Highly Cited Researchers by Clarivate Analytics – edycja 2019), ponieważ w ubiegłorocznej edycji Claritive Analytic pokazującej najczęściej cytowanych naukowców z całego świata, został ujęty śp. prof. Jacek Namieśnik, rektor PG w latach 2016-2019. Więcej informacji  [TUTAJ]

Poza tym PG otrzymała najwyższy wynik (12,2 pkt.) w ramach wskaźnika PCP (czyli za wynik ważony z pozostałych pięciu wskaźników podzielony przez liczbę etatowych pracowników naukowych uczelni).

Czołówka tegorocznej edycji nie przyniosła żadnych niespodzianek. Zdominowały ją tradycyjnie uczelnie amerykańskie – aż 8 spośród nich znalazło się w TOP10 rankingu. Ranking wygrał Harvard University (US), natomiast na podium znalazły się także kolejno Stanford University (US) oraz University of Cambridge (UK).

Metodologia rankingu oparta jest o zestaw 6 wskaźników, do których należą:

  • liczba absolwentów z Nagrodą Nobla oraz innymi prestiżowymi nagrodami tematycznymi/obszarowymi (tzw. Alumni – 10% wagi),
  • liczba pracowników Uczelni z Nagrodą Nobla oraz innymi prestiżowymi nagrodami tematycznymi/obszarowymi (Award – 20%),
  • liczba najczęściej cytowanych naukowców świata – zestawienie firmy Clarivate Analytics (HiCi – 20%),
  • liczba artykułów opublikowanych w czasopismach Nature oraz Science (N&S – 20%),
  • liczba artykułów indeksowanych w Science Citation Index - Expanded oraz Social Sciences Citation Index na podstawie danych znajdujących się w bazie Web of Science (PUB – 20%),
  • wyniki ważone powyższych pięciu wskaźników podzielone przez liczbę etatowych pracowników naukowych uczelni (PCP – 10%).

Pełne wyniki rankingu oraz metodologia dostępne [TUTAJ]