Politechnika Gdańska ponownie w gronie najpopularniejszych uczelni w Polsce

W tegorocznej rekrutacji na Politechnice Gdańskiej odnotowano średnio 7 zgłoszeń na jedno miejsce na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia. Ranking najchętniej wybieranych uczelni publicznych w kraju, który opublikowało MNiSW, stanowi podsumowanie wyników rekrutacji do szkół wyższych w roku akademickim 2019/2020. 

 

Politechnika Gdańska jest druga w Polsce pod względem liczby wszystkich uczniów biorących udział w rekrutacji. W tym roku kandydaci na studia na PG złożyli ponad 25 tysięcy zgłoszeń. Tak duża liczba chętnych na studia cieszy, ale nie jest też zaskoczeniem. Różnorodna oferta przyciąga młodych ludzi, którzy mogą wybierać wśród kierunków, które wpisują się w obecne trendy na rynku pracy.  Dyplom Politechniki Gdańskiej to przepustka do otrzymania ciekawej, dobrze płatnej pracy. Nie bez znaczenia w edukacyjnych wyborach uczniów szkół średnich pozostaje lokalizacja. Gdańsk to świetne miejsce zarówno do studiowania jak i spędzania czasu wolnego.

Ministerstwo opublikowało także listę najpopularniejszych kierunków studiów w bieżącym roku akademickim. W pierwszej dziesiątce, według ogólnej liczby zgłoszeń, na pierwszym miejscu niezmiennie informatyka (32 680 zgłoszeń w skali kraju). Na podium także psychologia (25 831 chętnych) i zarządzanie (22 930 zgłoszeń). Na kolejnych miejscach znalazły się: m.in. prawo, ekonomia, finanse i rachunkowość oraz budownictwo. Pierwszą dziesiątkę zamyka logistyka.

Podczas rekrutacji na Politechnice Gdańskiej największym zainteresowaniem cieszyły się kierunki prowadzone na Wydziale Zarządzania i Ekonomii (WZiE): zarządzanie w języku angielskim (ponad 18 osób na miejsce) i ekonomia (17,7 osób na miejsce). Oblegane były również: gospodarka przestrzenna na Wydziale Architektury (niemal 15 osób na miejsce) oraz kierunki na Wydziale Mechanicznym: mechatronika(14,5 osób na miejsce), a także  zarządzanie i inżynieria produkcji (13 osób). 

Ostatecznie na studia I i II stopnia na Politechnice Gdańskiej w roku akademickim 2019/2020 przyjętych zostało przyjętych zostało 3740 osób.

Analizując liczbę chętnych w przeliczeniu na wydziały, największą liczbę zgłoszeń, bo aż 1790, odnotował Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.

Więcej informacji o rankingu MNiSW [tutaj]

 

 

Fot.: Krzysztof Krzempek/Politechnika Gdańska