Politechnika Gdańska rozpoczęła nowy rok akademicki

Rok akademicki 2017/2018 na Politechnice Gdańskiej uważam za otwarty! – ogłosił rektor PG prof. Jacek Namieśnik podczas centralnej uroczystości inauguracyjnej, w której uczestniczył Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, jak również posłowie i senatorowie RP, przedstawiciele placówek dyplomatycznych i kościelnych, reprezentanci trójmiejskich władz samorządowych, świata nauki, biznesu i kultury oraz pracownicy, doktoranci i studenci naszej Uczelni.

 

Uroczyste, otwarte posiedzenie Senatu Politechniki Gdańskiej z okazji inauguracji roku akademickiego 2017/2018 rozpoczęło się 6 października o godzinie 10.15 w Auli w Gmachu Głównym PG. Zebranych powitał prof. Jacek Namieśnik. W swoim przemówieniu rektor przekonywał, że reforma szkolnictwa wyższego jest szansą na rozwój naszej Uczelni.

– Zdajemy sobie sprawę, że nasza Uczelnia musi przejść zmiany strukturalne i organizacyjne. Jest to nieuchronne, jeśli myślimy o przyszłości Politechniki Gdańskiej jako renomowanej uczelni o profilu naukowo-dydaktycznym – stwierdził.

Prof. Namieśnik wymienił najnowsze sukcesy i osiągnięcia PG, takie jak uzyskanie prawa do posługiwania się logo HR Excellence in Research, realizacja I edycji budżetu obywatelskiego czy wysoka pozycja w rankingach Times Higher Education World University Rankings oraz organizowanym przez Fundację „Perspektywy”. Treść przemówienia można znaleźć w najnowszym numerze „Pisma PG”.

List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Prorektor ds. organizacji prof. Janusz Cieśliński odczytał list nadesłany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

„Inaugurują Państwo nowy rok akademicki w jednej z najlepszych polskich uczelni technicznych, o wielkim dorobku naukowym i potencjale intelektualnym. (…) Przed ludźmi nauki, ale też przed politykami, twórcami kultury i przedsiębiorcami stoi dziś wielkie, pilne zadanie. Musimy zintensyfikować rozwój cywilizacyjny Polski. Nie będzie to możliwe bez reorganizacji systemu szkolnictwa wyższego oraz sposobu zarządzania instytucjami naukowymi. Uważam to za jeden z priorytetów polityki naszego państwa” – czytamy w liście, z którym można zapoznać się tutaj.

Wystąpienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardzo oczekiwanym elementem uroczystości było wystąpienie Wicepremiera Jarosława Gowina, który przedstawił założenia projektu reformy nauki i szkolnictwa wyższego.

– Jest mi niezwykle miło, że mogę ponownie stanąć przed Państwem i kontynuować ten fantastyczny dialog, który prowadziliśmy pół roku temu podczas jednej z konferencji poprzedzających Narodowy Kongres Nauki – zaczął Minister.

Wicepremier Gowin zapewnił, że rozwiązania proponowane w projekcie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym dadzą uczelniom większą autonomię, zwiększając przy tym uprawnienia rektorów. Ważnym elementem zmian ma być uproszczenie zasad finansowania oraz położenie nacisku na rolę doktorantów w nowym systemie edukacji wyższej.

– Bardzo się cieszę, ponieważ wiem od pana rektora, że zmiany na Politechnice Gdańskiej już wyprzedzają założenia ustawy ­– stwierdził Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W swoim wystąpieniu Wicepremier zaapelował do zgromadzonych na sali przedstawicieli różnych opcji politycznych o ponadpartyjne porozumienie na rzecz polskiej racji stanu, jaką jest zdecydowany wzrost nakładów na naukę i szkolnictwo wyższe. Dziękując za przemówienie prof. Jacek Namieśnik wręczył ministrowi Jarosławowi Gowinowi statuetkę Alegorii Nauki.

Z projektem ustawy regulującej funkcjonowanie nauki i szkolnictwa wyższego można zapoznać się tutaj.

Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski dla prof. Jacka Namieśnika

Kolejną część uroczystości poprowadził prorektor ds. nauki prof. Janusz Smulko. Poinformował on zebranych, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał prof. Jackowi Namieśnikowi Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Rektor Politechniki Gdańskiej został uhonorowany za wybitne zasługi w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej oraz za popularyzowanie nauki w Polsce i na świecie. Aktu dekoracji dokonał Wiceprezes Rady Ministrów Jarosław Gowin, wręczając odznaczenie prof. Namieśnikowi.

Prezydent RP na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego uhonorował także zasłużonych pracowników Politechniki Gdańskiej Medalami za Długoletnią Służbę, które wręczył sam Wicepremier Gowin. Złote medale otrzymali prof. Paweł Bućko, pan Roman Grot, prof. Waldemar Kamrat, pani Wiesława Mederska, doc. Ireneusz Mosoń i pan Wojciech Salamon, srebrne prof. Stanisław Czapp i dr inż. Krzysztof Iwan, a brązowe mgr inż. Tomasz Sidorko i dr inż. Piotr Waszczur.

Immatrykulacja studentów i doktorantów

Tradycyjną immatrykulację poprowadził prorektor ds. kształcenia i dydaktyki prof. Marek Dzida. Odczytał on słowa ślubowania, które powtórzyły osoby uroczyście przyjęte przez rektora Namieśnika w poczet studentów i doktorantów Politechniki Gdańskiej. W gronie doktorantów składających ślubowanie znalazła się mgr inż. Inal Bakhytkyzy z Kazachstanu, która rozpocznie czteroletnie studia doktoranckie na Wydziale Chemicznym. Później głos zabrali przewodniczący Samorządu Studentów PG Fabian Purwin oraz przewodniczący Samorządu Doktorantów PG mgr inż. Krzysztof Zagórski.

Nagrody dla studentów

Podczas inauguracji została wręczona nagroda w Konkursie im. prof. Romualda Szczęsnego na najlepszą pracę dyplomową przygotowaną na Politechnice Gdańskiej. Główną nagrodę zdobyli mgr inż. Marcin Skibowski oraz mgr inż. Robert Przystalski, a wyróżnienia przyznano mgrowi inż. Dawidowi Jachimskiemu, mgrowi inż. Mikołajowi Lewandowskiemu i mgrowi inż. Mariuszowi Mellerowi. Nagrodę i wyróżnienia wręczyła pani Maja Wagner, pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. kultury.

Ostatnim etapem ceremonii było wręczenie nagrody dla najlepszego studenta Politechniki Gdańskiej. Została nim inż. Katarzyna Długokęcka, a nagrodę wręczyli przedstawiciele Politechnicznego Klubu Biznesu PKB+, działającego w ramach Stowarzyszenia Absolwentów PG.

***

Wystąpienie Wicepremiera Jarosława Gowina oraz pełny zapis ceremonii inauguracyjnej można obejrzeć na kanale Politechniki Gdańskiej w serwisie YouTube. Nagrania znajdują się pod adresami https://www.youtube.com/watch?v=NzRAC4xgE8M&feature=youtu.be (wystąpienie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz https://www.youtube.com/watch?v=fQbCB4-ZhAs&feature=youtu.be (cała inauguracja).

Pełna galeria zdjęć znajduje się pod adresem https://pg.edu.pl/fotogaleria/20171006-centralna.

Galeria zdjęć