Politechnika Gdańska uzyskała dofinansowanie projektu podnoszącego kwalifikacje doktorantów

PG uzyskała wynoszące 744 720 zł dofinansowanie projektu pod nazwą Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii (InterPHD)” w ramach konkursu PROM ogłoszonego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

 

– Celem projektu jest przede wszystkim podniesienie kwalifikacji doktorantów wszystkich wydziałów naszej uczelni oraz kadry akademickiej w zakresie umiędzynarodowienia prowadzonych badań naukowych i rozpowszechniania ich wyników – mówi prof. Janusz Smulko, prorektor PG ds. nauki.

 

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

  • wyjazdy doktorantów na zagraniczne konferencje naukowe;
  • udział doktorantów z PG i uczelni zagranicznych w specjalistycznych letnich i zimowych szkołach naukowych (organizowanych również pod patronatem PG);
  • miesięczne pobyty doktorantów w renomowanych ośrodkach naukowo-badawczych i akademickich za granicą, umożliwiające wykorzystanie niedostępnej w kraju unikatowej aparatury;
  • udział kadry akademickiej w przygotowywaniu międzynarodowych wniosków grantowych w ramach funduszy oferowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Wsparciem objętych zostanie 56 doktorantów oraz 14 pracowników kadry akademickiej z Politechniki Gdańskiej oraz zagranicznych ośrodków naukowych. W okresie od października 2018 r. do września 2019 r. 35 osób z naszej uczelni wyjedzie za granicę, a 35 obcokrajowców przyjedzie na PG.

Propozycja projektu powstała na Politechnice Gdańskiej w zespole pod kierownictwem prof. Janusza Smulko, w skład którego weszli prof. Arkadiusz Żak (kierownik projektu), prof. Maciej Bagiński (inicjator i patron interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na PG), dr Monika Bizewska (opiekun merytoryczny konkursu z Działu Projektów), mgr Mariusz Madajczyk (kierownik Działu Spraw Naukowych) oraz mgr Marta Gurczyńska (specjalista w Dziale Spraw Naukowych).

Doktoranci zainteresowani udziałem w projekcie „Rozwój interdyscyplinarnych studiów doktoranckich na Politechnice Gdańskiej w zakresie nowoczesnych technologii (InterPHD)” zostaną wkrótce poinformowani o harmonogramie i możliwościach skorzystania z dofinansowania.

fot. Krzysztof Deptuła / FlyPics.pl